Stanislav Kadečka a Jan Brož se zúčastnili 39. ročníku významné mezinárodní konference věnované veřejné správě „EGPA 2017“

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož se zúčastnili 39. ročníku mezinárodní konference Evropské skupiny pro veřejnou správu Mezinárodního institutu správních věd (2017 EGPA Annual Conference) věnované problematice veřejné správy, kterážto se v letošním roce konala od 30. srpna 2017 do 1. září 2017 v italském Miláně. …

Václav Chmelík doktorem práv

Václav Chmelík – advokátní koncipient KVB advokátní kanceláře složil dne 27. 6. 2017 úspěšně státní rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze a stal se tak doktorem práv (JUDr.). JUDr. Chmelík psal rigorózní práci na téma „Právní úprava nakládání s komunálním majetkem“, čímž úspěšně navázal na téma své diplomové práce …

Stanislav Kadečka a Jan Brož se zúčastnili zasedání Byra Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož se zúčastnili zasedání Byra Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy, jež se uskutečnilo ve dnech 15. až 16. června 2017 v Brně. Kongres místních a regionálních samospráv působí v rámci Rady Evropy již od r. 1994, přičemž sestává ze dvou komor …

Stanislav Kadečka poskytl rozhovor pro pořad Týden v justici vysílaný Českou televizí

Partner naší advokátní kanceláře JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. poskytl dne 4. června 2017 rozhovor pro pořad Týden v justici vysílaný Českou televizí. Česká televize se na S. Kadečku obrátila jako na jednoho z předních českých odborníků na správní právo, potažmo na právo veřejné jako celek. V rozhovoru se vyjadřoval k havárii policejního BMW se …

Stanislav Kadečka a Jan Brož se zúčastnili mezinárodní konference Olomoucké právnické dny, sekce věnované rekodifikaci správního trestání

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož se ve dnech 18. – 19. května 2017 aktivně zúčastnili mezinárodní konference Olomoucké právnické dny pořádané Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, a to především v její sekci věnované rekodifikaci správního trestání v České republice. Na této konferenci i v letošním roce participovali …

Nový komentář k zákonu o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Kolektiv autorů z řad právníků naší advokátní kanceláře zpracoval komentář k zákonu č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (tzv. malá rozpočtová pravidla), který, ačkoliv je důležitým a denně používaným právním předpisem pro územní samosprávu, se dosud nedočkal podrobného komentářového zpracování. Autoři Filip Rigel, Michal Bouška a Robin Mlynář ve vydané …

Michal Bouška advokátem

Dne 4. dubna 2017 složil s vyznamenáním advokátní zkoušky advokátní koncipient Mgr. et Mgr. Michal Bouška a navázal tak na svůj studijní úspěch z dob vysokoškolského studia, které taktéž absolvoval s vyznamenáním. Je to nejen velký osobní úspěch Mgr. Boušky, ale také pocta jeho školiteli JUDr. Stanislavu Kadečkovi, Ph.D. a v neposlední řadě také …

Stanislav Kadečka a Jan Brož přednášeli úředníkům krajských úřadů a ministerstev a posléze českým podnikovým právníkům

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož se v průběhu posledního měsíce postupně osobně aktivně zúčastnili XI. ročníku konference „Správní řád v praxi krajských úřadů“ (v Jihlavě ve dnech 2. – 3. března 2017) a následně školili nový zákon o přestupcích a související předpisy pro Unii podnikových …

Tomáš Hrstka přednášel o problematice veřejných zakázek souvisejících s veřejným osvětlením

Právník KVB advokátní kanceláře s.r.o. – Mgr. Tomáš Hrstka – vystoupil dne 15. března 2017 na konferenci zasvěcené problematice veřejného osvětlení CANDELA 2017 s příspěvkem „Veřejné zakázky a veřejné osvětlení“. V rámci své přednášky upozornil na poměrně komplikované a těžko uchopitelné právní pojetí veřejného osvětlení, objasnil rozpor mezi soukromoprávním a veřejnoprávním pojetí …

Stanislav Kadečka byl hostem České televize

Vedoucí partner KVB advokátní kanceláře s.r.o. JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., byl hostem České televize v pořadu Týden v justici, který byl odvysílán v neděli 26. února 2017. V rámci rubriky „Ptám se!“ se dr. Kadečka vyjadřoval k otázkám týkajícím se přestupkové imunity soudců Ústavního soudu. Dění v této oblasti bylo rozvířeno …