KVB hledá vhodného kandidáta na pozici praktikant (paralegal) a praktikant junior

V současné době hledáme do našeho úspěšného, mladého a dynamicky se rozvíjejícího týmu několik studentů nižších ale i vyšších ročníků právnických fakult, a to na pozici praktikant (paralegal) (pro studenty 4. a 5. ročníků) a praktikant junior (pro studenty 3. ročníků).  

Bližší informace ohledně naší advokátní kanceláře naleznete zde na těchto webových stránkách. I tak však považujeme za vhodné Vám ve stručnosti představit naši advokátní kancelář. 

Jaké právní služby naše kancelář poskytuje?

Naše advokátní kancelář poskytuje specializované právní služby především pro následující klientelu: 

1. významní klienti ze soukromého i veřejného sektoru,
jimž poskytujeme služby napříč oblastmi správního práva, především (nikoliv však výlučně) v oblastech práva stavebního, práva energetického, práva životního prostředí, správního trestání, práva daňového, práva herního či práva školského. Klienti z těchto řad zpravidla mají vlastní právníky řešící generální praxi, nicméně pro tyto oblasti se na nás obrací jako na specialisty s problémy, kteréžto svým běžným (nespecializovaným) právníkům nesvěřují. V řadě případů pak řešíme právní otázky dosud praxí či judikaturou neřešené. Taktéž se na nás obrací orgány veřejné správy, pro něž zpracováváme odborná stanoviska, ať již jde připomínkování návrhů právních předpisů či posouzení různorodých právních problémů. Z řady našich klientů je pak možné poukázat příkladmo na Seznam.cz, a.s., Úřad vlády České republiky, Energetický regulační úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže či Rehabilitační nemocnici Beroun a mnohé další.

2. obce, města a kraje napříč Českou republikou,
kterým je poskytováno komplexní právní poradenství, jak v oblastech práva veřejného, tak práva soukromého. Značný počet těchto klientů nám umožňuje patřičně proniknout do problematiky komunálního práva a poskytovat specializované služby pro územní samosprávné celky, jejichž hospodaření a celkově jakákoliv činnost podléhají (na rozdíl od obchodních korporací) zvláštní právní úpravě. Mezi naše klienty se řadí mimo jiné statutární město Brno, statutární město Pardubice, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj nebo Svaz měst a obcí.


Co konkrétně Vám může naše advokátní kancelář nabídnout?
-        ať již Vás zajímá kterákoliv oblast správního práva či právo komunální, nepochybně budete mít možnost nabýt celou řadu praktických a do budoucna využitelných zkušeností a schopností,

-        budete mít možnost pracovat s předními odborníky na oblast správního práva a práva obcí (např. s JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., Právníkem roku 2015),
-        zpětnou vazbu k Vašim výstupům, možnost diskutovat Vaše výstupy s kontrolující osobou,
-        participaci na práci pro klientelu z řad soukromého i veřejného sektoru,
-        baví-li Vás vařit kávu, čaj či kopírovat, práci u nás nenajdete, naše praktikanty totiž považujeme za mladé právníky, nikoliv za kopírky či kávovary,
-        přátelský kolektiv, jenž Vám vždy ochotně poradí či pomůže,
-        práci v našich moderních prostorách v Pardubicích s tím, že časový rozvrh je dán (flexibilní) dohodou,
-        respektujeme časovou náročnost zkouškového období, zejména pak na samotném konci studia,
-        naše koncipienty zpravidla vybíráme z řad našich praktikantů, tudíž budeme-li s Vámi spokojeni, rozhodně se nebudeme bránit další spolupráci,
-        nástupní mzda se pohybuje od 80 do 100 Kč/hod. s možností růstu
-        v případě cestování z míst vzdálenějších od Pardubic jsme schopni Vám nabídnout i proplacení nákladů na Vaši cestu.


Co požadujeme?
-        zájem o právo jako takové, ať již půjde o právo správní, nebo právo komunální (zahrnující např. právní jednání obcí vč. uzavírání smluv, odpovědnost zastupitelů, veřejné zakázky nebo soudní spory),

-        pečlivost, pracovitost a odpovědnost, jelikož naši klienti kladou důraz na kvalitu a profesionalitu naší práce,
-        ochotu na sobě pracovat a neustále se zlepšovat, nečekáme totiž, že jako studenti budete rozumět všemu a budete dokonalí, ale lenivost a liknavost opravdu nehledáme,
-        práci v kanceláři v rozsahu alespoň dvou (ideálně po sobě jdoucích) dnů v týdnu tak, aby Vaše práce měla smysl jak pro Vás, tak i pro naši kancelář.

 

Pokud Vás naše nabídka zaujala a uvažujete o tom, že máte zájem o zajímavou a velmi přínosnou praxi v naší advokátní kanceláři, jež je nositelem titulu Právnická firma roku 2015 a Právnická firma roku 2017, zašlete nám svůj (aktuální) strukturovaný životopis, a především pak motivační dopis na e-mail sekretariat@akkvb.cz.

V motivačním dopise uveďte to, o jaké právo se zajímáte, co Vás na něm zaujalo, jakou máte představu o Vaší budoucnosti a též, co od Vaší praxe v naší advokátní kanceláři očekáváte.

Pokud nás zaujmete, dáme Vám vědět a pozveme si Vás na osobní pohovor, v němž Vás zkusíme alespoň trochu v rámci možností poznat. (Pro případ, že bychom Vás neshledali jako vhodnými kandidáty, též Vás o tom budeme informovat. Investujete-li svůj čas do reakce na naši nabídku, považujeme za korektní investovat náš čas do Vašeho vyrozumění.)

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.