Stanislav Kadečka a Jan Brož se zúčastnili 39. ročníku významné mezinárodní konference věnované veřejné správě „EGPA 2017“

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož se zúčastnili 39. ročníku mezinárodní konference Evropské skupiny pro veřejnou správu Mezinárodního institutu správních věd (2017 EGPA Annual Conference) věnované problematice veřejné správy, kterážto se v letošním roce konala od 30. srpna 2017 do 1. září 2017 v italském Miláně.  

Této konference se i v letošním roce zúčastnilo v cca 22 různorodých sekcích více než 500 odborníků na oblast veřejné správy z přibližně 50 zemí celého světa, ať již se zabývají veřejnou správou z pohledu ekonomického, manažerského, sociologického, politologického, právního či jiného. Multioborovost této výjimečné mezinárodní akce, tedy mnohost různých pohledů na oblast veřejné správy, přináší mimořádnou možnost vzájemné výměny zkušeností jednotlivých odborníků nejen z různých zemí světa, ale též napříč těmito obory. Na základě dlouhodobých vědeckých výzkumů tu dochází nejen k hodnocení stavu veřejné správy a k jejímu mezinárodnímu porovnání, ale též k návrhům zlepšení současného stavu, a to právě za využití vzájemných zkušeností jednotlivých expertů z různých participujících zemí.

Naši právníci se v letošním roce zúčastnili především právní sekce této konference, jež byla již podruhé věnována zejména problematice transparentnosti veřejné správy a s tím souvisejícímu právu na svobodný přístup k informacím. V rámci své sekce prezentovali výsledky svého dvouletého výzkumu v oblasti aplikace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v rámci něhož se zabývali též judikaturní a správněprávní praxí vázanou k této problematice v České republice. Taktéž ve svém příspěvku poukázali na celou řadu právních problémů, jež vznikají při aplikaci tohoto zákona. Příspěvky věnované právní úpravě i správní praxi různých evropských zemí umožňují vzájemné obohacení se o problémy a jejich řešení v různých zemích, ať již jsou právní systémy podobnější či vzdálenější právnímu systému České republiky. 

Na základě výsledků tohoto dvouletého výzkumu bude ve spolupráci jednotlivých účastníků právní sekce konference „EGPA 2017“ do konce letošního roku zpracována kolektivní mezinárodní publikace, jež přinese komplexní zpracování problematiky přístupu k informacím v jednotlivých zemích Evropy. 

Bližší informace o této prestižní mezinárodní konferenci (vč. jejího programu) je možné nalézt např. na internetových stránkách http://www.egpa-conference2017.org/.

Komentáře nejsou povoleny.