Stanislav Kadečka a Jan Brož se zúčastnili XII. ročníku tradiční konference Správní řád v praxi krajských úřadů

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož se ve dnech 8. až 9. března 2018, stejně jako i v minulých letech, zúčastnili XII. ročníku tradiční konference Správní řád v praxi krajských úřadů, kterážto je pořádána Krajem Vysočina a Právnickou fakultou Masarykovy univerzity.

I v letošním roce se tato konference věnovala správnímu řádu a aktuálním problémům správního práva a veřejné správy, a to zejména z pohledu krajských úřadů. Každoročně se této odborné akce účastní totiž více než sto padesát právních expertů z celé České republiky.

Taktéž letos se této prestižní konference v rolích přednášejících zúčastnili přední odborníci správního práva a veřejné správy nejen z řad doktríny, ale též z řad soudců Nejvyššího správního soudu či z kanceláře ombudsmana. Tentokráte byly čtvrteční odborné bloky věnovány problematice správního řádu, soudního řádu správního a rekodifikaci správního trestání představované přestupkovým zákonem.

Páteční část konference se nesla v obvyklém duchu, tedy účastníci si mohli vybrat ze dvou diskusních seminářů pod vedením odborných garantů. První seminář byl zaměřen na problematiku správního trestání s reflexí prvních zkušeností s aplikací přestupkového zákona účinného od 1. července 2017. Druhý seminář byl věnován velké novele stavebního práva, jež nabyla účinnosti dne 1. ledna 2018, s tím, že odborní garanti se snažili účastníkům představit svůj pohled na problematické aspekty této novely a řešit její výkladové problémy.

Stanislav Kadečka se opětovně, jako i v uplynulých ročnících konference, ujal odborné záštity celé konference a jejího moderování. V rámci svého příspěvku se věnoval správnímu trestání, na kteréžto se dlouhodobě v rámci svého odborného působení i advokacie zaměřuje.

Jan Brož se ve svém příspěvku zabýval problematikou dotací dle velkých i malých rozpočtových pravidel, přičemž se zaměřil na judikaturu správních soudů v této oblasti. V tomto svém příspěvku poukázal i na nedostatky současné právní úpravy a představil svůj pohled na přípustné prostředky ochrany práv osob zúčastněných v dotačních řízeních.

Komentáře nejsou povoleny.