Stanislav Kadečka očima statistik jako nadprůměrný advokát

Spolek DATOS – data o spravedlnosti sbírá informace z databází rozhodnutí vrcholných soudů v České republice, a to Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu. Na základě získaných informací vytváří databázi soudních rozhodnutí ve vztahu k jednotlivým advokátům, kteréžto zastupovali některého z účastníků soudního řízení před některým z těchto soudů. Spolek provozuje webové stránky https://oadvokatech.ospravedlnosti.cz/, kde jsou tyto statistiky zveřejněné.

Za cíl si tento spolek a tato databáze klade zpřístupnění informací o činnosti českých advokátů a nabídnout široké veřejnosti tak jeden z podkladů, na jejichž základě se lze rozhodnout, kterého advokáta si zvolit. Iniciátorkou projektu je právnička Tereza Papoušková. Rozhodnutí jsou rozdělena na meritorní rozhodnutí (podáním se soud alespoň zčásti co do obsahu zabýval), nemeritorní rozhodnutí (podáním se soud co do obsahu vůbec nezabýval) a zastavení řízení (podání bylo pravděpodobně vzato zpět či například nedošlo k zaplacení soudního poplatku)

Ze statistik vyplynulo, že průměrný advokát se ke třem vrcholným soudům obrací v 72 % případů zbytečně a pouze ve 28 % případů odůvodněně, tudíž řízení převážně skončilo nemeritorním rozhodnutím nebo zastavením řízením. Naopak Stanislav Kadečka je advokátem, u kterého převažují meritorní, konečná rozhodnutí. JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.Tudíž podáními, které učinil, se soudy zabývaly v téměř 60%.

Nejednalo se tak o naprosto zbytečná podání, která nevedla k žádnému výsledku. Stanislav Kadečka navíc nepodal jediné podání, které by skončilo zastavením řízení. O zbývající části nemeritorních rozhodnutí, kterými se soud nezabýval, je třeba říci, že tomu mohlo být z různých důvodů, například z důvodu menších pochybení nižších soudů, které nebyly v konkrétním případě shledány jako pochybení fatální vedoucí ke zrušení napadeného rozhodnutí.

Nadto je třeba upozornit na důležitý fakt, který vyplynul ze statistik, a to ten, že v roce 2015 byla celkem zahájena řízení o 13.965 dovoláních, kasačních stížnostech a ústavních stížnostech. Jen asi ve 25 % z těchto řízení se ale soudy vůbec zabývaly obsahem případu. Z tohoto tedy plyne, že se tři vrcholné soudy nezabývají v drtivé většině případů obsahem případů. U všech vrcholných soudů je zpravidla nutné (až na některé výjimky) se nechat zastoupit advokátem, a to i z důvodu, aby se vrcholné soudy nemusely zabývat „zbytečnými“ podáními a co nejefektivněji tak mohly využít nejen svůj odborný potenciál, ale i finance do nich vložené. Ze statistik lze proto vyčíst velmi vysokou úspěšnost Stanislava Kadečky u vrcholných soudů, z čehož lze usuzovat, že se na ně neobrací zcela zbytečně jako někteří jiní advokáti.  

Dále ze statistických dat vyplynulo, že pouze 1 ze 7 advokátů podal více věcně projednaných dovolání, kasačních stížností a ústavních stížností, než těch odmítnutých, konkrétně je to jen 1 435 z 8 588 advokátů. Vzhledem k tomu, že úspěšnost Stanislava Kadečky je téměř 60%, tak je právě on jedním ze sedmi advokátů, který podal více (věcně) projednaných dovolání, kasačních stížností a ústavních stížností, než těch odmítnutých.

Shora uvedené statistiky tak potvrzují vizi naší advokátní kanceláře, která je založena na vysoké kvalitě právních služeb, jež jsou naší advokátní kanceláří našim klientům pod dohledem Stanislava Kadečky poskytovány. Zároveň ze shora uvedené statistiky plyne, že naší advokátní kanceláří nejsou činěna zcela zbytečná podání, kterýmiž by se vrcholné soudy stejně věcně vůbec nezabývaly.

Komentáře nejsou povoleny.