Stanislav Kadečka se zúčastnil konference věnované obecně závazným vyhláškám obcí

Advokát a partner naší advokátní kanceláře JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. se dne 12. prosince 2017 zúčastnil konference (semináře) pořádané Ministerstvem vnitra České republiky. Tato odborná akce byla zaměřena na problematiku regulace veřejného pořádku obecně závaznými vyhláškami, tedy problematiku pro obce nepochybně velmi významnou. 

V rámci této odborné akce vystoupili především zástupci oddělení dozoru ministerstva nad obecně závaznými vyhláškami, kteří prezentovali své zkušenosti a postřehy z dozorové praxe. JUDr. Stanislav Kadečky, Ph.D.Tito zástupci se věnovali tomu, jak by obec měla postupovat při tvorbě a vydávání obecně závazné vyhlášky, prostřednictvím které hodlá regulovat veřejný pořádek na svém území (příkladmo problematiku hluku, konzumace alkoholu, užívání pyrotechniky, údržbu veřejné zeleně, prostituce a další oblasti, kteréžto mohou mít na veřejný pořádek dopad).Dále na této konferenci vystoupily zástupkyně Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv, které prezentovaly zkušenosti obcí při vydávání obecně závazných vyhlášek, jež regulují veřejný pořádek. Tyto zástupkyně zároveň poukázaly na některé legislativní nedostatky současné právní úpravy, kteréžto působí v praxi obcím nezanedbatelné obtíže a problémy.  

Stanislav Kadečka, jako jediný zástupce advokacie, v rámci svého příspěvku věnoval pozornost aktuální judikatuře Ústavního soudu v oblasti obecně závazných vyhlášek obce. Poukázal na odraz tzv. jirkovského nálezu, který je aplikován Ústavním soudem již téměř deset let. Taktéž se zabýval otázkou rozsahu ústavního zmocnění obcí k vydávání obecně závazných vyhlášek a možnosti omezení tohoto ústavního zmocnění zákonem. Závěrem poukázal na oblasti, jež mohou být regulovány v rámci tzv. veřejného pořádku.

Komentáře nejsou povoleny.