Nabídka pro studenty

Vážená uchazečko, vážený uchazeči, v současné době hledáme na pozici junior právník/praktikant nového člena týmu, který studuje čtvrtý ročník právnické fakulty. Předně nám dovolte představit naši advokátní kancelář. KVB advokátní kancelář jednak poskytuje specializované právní služby především pro významné klienty ze soukromého i veřejného sektoru v různorodých oblastech správního práva. Vedle toho jsou našimi klienty i obce, města a kraje napříč Českou republikou, kterým je z naší strany poskytováno komplexní právní poradenství jak v oblastech práva veřejného, tak práva soukromého (bližší informace jsou pak též dostupné na našich internetových stránkách: https://www.akkvb.cz).

Nabídka pro koncipienty

Vážená uchazečko, vážený uchazeči, v současné době hledáme nového člena týmu, který je čerstvým absolventem právnické fakulty, případně ho v blízké době čekají státní závěrečné zkoušky, nebo má první rok koncipientské praxe za sebou.

Koncipient

V současné době hledáme nového člena týmu, který je čerstvým absolventem právnické fakulty, případně ho v blízké době čekají státní závěrečné zkoušky, nebo má první nebo druhý rok koncipientské praxe za sebou.

Junior právník/praktikant

V současné době hledáme do našeho týmu studenty studující čtvrtý nebo pátý ročník právnické fakulty na pozici junior právník/praktikant.