JUDr. STANISLAV KADEČKA, Ph.D.

Stanislav Kadečka je advokátem, který se ve své praxi dlouhodobě zaměřuje na oblast správního práva (včetně stavebního práva, práva životního prostředí, práva územních samosprávných celků, jakož i problematiky přestupků a jiných správních deliktů) a současně tuto problematiku mnoho let přednáší na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. …

JUDr. LUKÁŠ VÁŇA, Ph.D.

Lukáš Váňa je advokátem, který se specializuje na právo územních samospráv a problematiku financování územních samosprávných celků. V letech 2001 až 2008 působil na pozici vedoucího právníka Svazu měst a obcí ČR. Jako expert se účastnil série seminářů pořádaných Ministerstvem pro místní rozvoj na podporu projektů Public Private Partnership. V …

Mgr. LUKÁŠ ROTHANZL

Lukáš Rothanzl je advokát, který se ve své praxi zaměřuje na oblast práva územních samospráv (zejména na oblast nakládání s majetkem obcí a problematiku vydávání právních předpisů obcí). Je uznávaným odborníkem na problematiku zákona o svobodném přístupu k informacím. V letech 2004 až 2011 působil na Ministerstvu vnitra, odboru dozoru …

JUDr. Mgr. FILIP RIGEL, Ph.D.

Filip Rigel je absolventem magisterského oboru právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde úspěšně absolvoval také rigorózní řízení (2007) a doktorské studium v oboru správní právo a právo životního prostředí (2011). Vedle toho absolvoval také obory politické vědy (2007) a politologie-africká studia (2010), oba na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. …

doc. JUDr. Ing. RADEK JURČÍK, Ph.D.

- EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍK. Radek Jurčík je advokátem, který se ve své praxi zaměřuje především na expertní činnost v oblasti veřejných zakázek a PPP projektů, včetně problematiky čerpání dotací a porušení rozpočtové kázně. Dva roky pracoval na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, nejprve jako …

DALŠÍ PRÁVNÍCI

  • Mgr. et Mgr. Michal Bouška, advokát
  • Mgr. Viktor Kalabza, advokát
  • Mgr. František Málek, advokát

ADMINISTRATIVA KANCELÁŘE

  • Tereza Borkovcová
  • Ing. Renáta Židková