REFERENCE

Advokátní kancelář disponuje významnými a respektovanými odborníky zejména v oblasti správního práva a dlouhodobě spolupracuje se svými klienty napříč veřejným i soukromým sektorem při řešení jejich komplexních či dílčích právních problémů.

Mezi naše klienty patří Úřad vlády ČR, ministerstva (např. Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní rozvoj), ústřední orgány státní správy jako Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, správní úřady (Energetický regulační úřad) či orgány dozoru, např. Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Zde naši specialisté poskytují právní poradenství od tvorby právních předpisů, přes zpracování odborných stanovisek až k praktické pomoci při vedení složitých řízení.

Našimi významnými klienty jsou dále kraje, statutární města, města, obce a jimi řízené právnické osoby. Komunální právo je naší velmi silnou stránkou, neboť disponujeme unikátním týmem specialistů, kteří jsou schopni pokrýt široký rozsah právních problémů, se kterými se představitelé obcí potýkají. Velmi oceňované jsou průběžné konzultace (osobně, videokonferencí atd.) s představiteli měst a obcí při řešení každodenních problémů v oblasti státní správy a samosprávy, kde jsme včasnou reakcí schopni předejít velké řadě budoucích právních problémů, a to za cenově výhodných podmínek prostřednictvím našich balíčků služeb. Dále máme dlouholeté zkušenosti v oblasti veřejných zakázek či poskytování krizového právního poradenství při podezření z porušení rozpočtové kázně.

Naši odborníci v oblasti správního práva zároveň poskytují specializované poradenství pro klienty ze soukromého sektoru v různých oblastech jejich podnikání. Nabízíme odborné poradenství v oblasti stavebního práva, veřejného zadávání, energetického práva, obchodních vztahů atd. a řešení souvisejících finančních a daňových otázek. Zajišťujeme kompletní právní pomoc při smluvním zakotvení dostupného zajištění plnění závazků a rovněž i při řešení případných právních problémů a sporů s plněním souvisejících. Zastupujeme klienty v sankčních, správních, daňových, rozhodčích či soudních řízeních, kde naší silnou stránkou je i přesvědčivost našich argumentů neboť z publikací našich právníků mimo jiné cituje Nejvyšší správní soud, Nejvyšší soud či Ústavní soud.

Nelze opomenout ani čistě soukromoprávní odbornost našich právníků, která je dána zejména četnými zkušenostmi z oblasti práva občanského (tj. občanskoprávních závazků, osobnostních práv, práva vlastnického atd.) a práva obchodního (tj. obchodněprávních závazků, práva korporátního, práva cenných papírů atd.). Výjimkou není ani problematika práva insolvenčního, pracovního a práva duševního vlastnictví. Našim klientům jsou nabízena kvalitní, komplexní, odborná, přehledná a hospodárná řešení soukromoprávních problémů. Naše advokátní kancelář úzce spolupracuje se soudním exekutorem, který zajišťuje výkon případných rozhodnutí.   

Právníci advokátní kanceláře pravidelně přednášejí pro laickou i odbornou veřejnost v oblasti správního práva. Účastníme se řady tuzemských i mezinárodních konferencí s příspěvky na aktuální téma právní teorie a praxe, kdy u některých konferencí je Dr. Kadečka jejich odborným garantem.

Mezi naše klienty mj. patří:                                                                                       

 • Brno
 • Česká Lípa
 • Český Těšín
 • Frenštát pod Radhoštěm
 • Choustníkovo Hradiště
 • Kněžmost
 • Kostelec nad Černými lesy
 • Kralupy nad Vltavou
 • Lázně Bohdaneč
 • Meziměstí
 • Nelahozeves
 • Osek
 • Ostrava
 • Panenské Břežany
 • Pardubice
 • Podolí I
 • Přelouč
 • Říčany
 • Týn nad Vltavou
 • Týnec nad Labem
 • Uherské Hradiště
 • Vrbno pod Pradědem
 • Vysoké Mýto
 • Zlonice
 • Železný Brod
 • Jihomoravský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Pardubický kraj
 • Energetický regulační úřad
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Ministerstvo vnitra
 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • Úřad vlády České republiky
 • Vrchní státní zastupitelství v Praze
 • Euroregion Praděd
 • Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 • Svazek obcí Týnecko
 • Svazek obcí údolí Desné

Komentáře nejsou povoleny.