SOUKROMÝ SEKTOR

Obchodním společnostem, jiným právnickým osobám i jednotlivcům nabízíme své právní služby v oblasti práva veřejného i soukromého.

Specializujeme se zejména na následující problematiku:

 • Správní řízení, řízení před správními soudy

Poskytujeme právní pomoc v řízení před správními orgány nejen v níže uvedených věcech, včetně zastoupení ve správním soudnictví.

 • Stavební zákon

Nabízíme své bohaté zkušenosti v oblasti stavebního zákona, a to jak v záležitostech územního plánování, tak ve věcech stavebního řádu. Vyřídíme změnu územního plánu, územní rozhodnutí, stavební povolení, …

 • Katastr nemovitostí

Nabízíme právní zastoupení v řízení před katastrálními úřady včetně zpracování návrhů na vklad a změnu údajů v katastru nemovitostí.

 • Přestupky a jiné správní delikty

Náš expert na správní trestání Vám poskytne poradenství a právní zastoupení v řízení o přestupcích a jiných správních deliktech.

 • Veřejné zakázky a dotace

Poskytujeme právní poradenství nejen zadavatelům, ale i dodavatelům a uchazečům o veřejné zakázky a žadatelům o dotace.

Dále nabízíme své zkušenosti mj. v těchto věcech:

 • Soukromoprávní spory v oblasti práva obchodního i občanského
 • Zpracování smluv a jiných právních dokumentů
 • Právní vztahy k nemovitostem
 • Zastupování v trestním řízení
 • Pracovní právo
 • Insolvenční řízení
 • Ochrana práv k předmětům duševního vlastnictví
 • a další

 

 

Info pro spotřebitele: 
„Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.“

 

Komentáře nejsou povoleny.