Náhrady za změnu územního plánu

Stále častěji se naši klienti musejí potýkat s požadavky vlastníků pozemků zasažených změnou územního plánu, kteří po obci požadují náhradu za zásah do jejich vlastnického práva...

Stanislav Kadečka opět jmenován členem Skupiny nezávislých expertů

V roce 2015 se partner naší advokátní kanceláře JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. stal jakožto historicky první zástupce České republiky členem Skupiny nezávislých expertů na Evropskou chartu místní samosprávy...

Problematika černých skládek ve vztahu k podzemním vodám

Často řešenou problematikou v obcích jsou černé skládky, a to i menšího rozsahu. V současnosti jsme se zabývali problematikou černé skládky na pozemku občana jedné obce, která obsahovala...

Klienti KVB advokátní kanceláře s.r.o. se na nás čas od času obrací s dotazem, jak se vypořádat se starými vodními díly (typicky vodovodem, kanalizací, ČOV…) postavenými v minulosti...

Právnická firma roku 2017

V pondělí 6. 11. 2017 ve večerních hodinách se v pražském Paláci Žofín konal slavnostní galavečer ku příležitosti předávání ocenění v rámci prestižního žebříčku právnických firem...

Velmi doporučovaná právnická firma roku 2016

Dne 7. listopadu 2016 proběhlo ve večerních hodinách v Paláci Žofín v Praze slavnostní vyhlášení devátého ročníku prestižního žebříčku právnických firem Právnická firma roku 2016, nad nímž i letos...

Právnická firma roku 2015

V pondělí 9. 11. 2015 ve večerních hodinách se v Praze v Hotelu International sešli zástupci nejlepších advokátních kanceláří z České republiky, aby se zúčastnili vyhlášení letošního ročníku žebříčku...