Náš právník JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., dlouhodobě, vedle advokacie a své akademické činnosti, působí v Legislativní radě vlády České republiky a též v rozkladových komisích (rozkladové komise Ministerstva spravedlnosti a rozkladové komise České národní banky), a to jako aktivní a viditelný člen všech těchto poradních orgánů.

Jan Brož se zúčastnil XIII. ročníku konference pro mladé právní vědce COFOLA 2019

Náš právník a současně doktorand na katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity Mgr. Jan Brož se ve dnech 4. až. 6. dubna 2019, obdobně jako v minulých letech, zúčastnili XIII.

KVB advokátní kancelář trvale klade velký důraz na složení svého strukturovaného expertního týmu, který každodenně s velkým nasazením a pečlivostí poskytuje právní služby našim klientům. I proto dlouhodobě podporujeme sebevzdělávání a různorodou („neadvokátní“) odbornou činnost našich právníků, neboť je to právě snoubení prvotřídního vzdělání, permanentního dalšího vzdělávání, poctivé advokátní praxe a dalších odborných aktivit, kteréžto ...

Nabídka pro studenty

Vážená uchazečko, vážený uchazeči, v současné době hledáme na pozici junior právník/praktikant nového člena týmu, který studuje čtvrtý ročník právnické fakulty. Předně nám dovolte představit naši advokátní kancelář. KVB advokátní kancelář jednak poskytuje specializované právní služby především pro významné klienty ze soukromého i veřejného sektoru v různorodých oblastech správního práva. Vedle toho jsou našimi klienty i obce, města a kraje napříč Českou republikou, kterým je z naší strany poskytováno komplexní právní poradenství jak v oblastech práva veřejného, tak práva soukromého (bližší informace jsou pak též dostupné na našich internetových stránkách: https://www.akkvb.cz).

Nabídka pro koncipienty

Vážená uchazečko, vážený uchazeči, v současné době hledáme nového člena týmu, který je čerstvým absolventem právnické fakulty, případně ho v blízké době čekají státní závěrečné zkoušky, nebo má první rok koncipientské praxe za sebou.

IV. Právní konference Svazu měst a obcí České republiky

Ve dnech 6. až 8.2. se v Kongres hotelu Jezerka na Seči pod záštitou ministra spravedlnosti uskutečnila již IV. Právní konference Svazu měst a obcí ČR, kterou uspořádala KVB advokátní kancelář.

Smlouva o dílo na rozšíření čistírny odpadních vod

Naše kancelář v současné době spolupracuje s obcí, která chystá velkou investici do své technické infrastruktury. Konkrétně je připravováno rozšíření čistírny odpadních vod za účelem pokrytí nároků plynoucích z výrazného nárůstu počtu obyvatel.