Jubilejní V. ročník Právní konference Svazu měst a obcí České republiky

I v letošním roce naše advokátní kancelář pořádala pro Svaz měst a obcí ČR Právní konferenci, tentokráte již její pátý ročník. ...

KVB advokátní kancelář je velmi doporučovanou advokátní kanceláří

V pondělí 4. listopadu 2019 se v prostorách pražského paláce Žofín uskutečnil již 12. ročník slavnostního vyhlášení v rámci firemního žebříčku Právnická firma roku, ...

Úspěšná personální práce KVB: výtečný Jan Brož

S radostí dnes sdělujeme našim klientům i dalším příznivcům, že dne 3. září 2019 složil další náš advokátní koncipient, Mgr. Jan Brož, advokátní zkoušku s...

Které stavební pozemky podléhají poplatkové povinnosti za zhodnocení možností připojení na stavbu vodovodu?

Naše advokátní kancelář řešila problematiku placení místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace. ...

Výstavba na obecních pozemcích

Většinu měst a obcí po celé republice trápí vysoké ceny bytů a jiných nemovitostí. V minulosti jsme zmiňovali, že se na nás naši klienti obrací s dotazy, jakým způsobem lze vhodně smluvně nastavit...

Stanovování nového režimu zimní údržby pozemních komunikací

Obce se na nás koncem léta obracejí s žádostí o pomoc při stanovování nového režimu zimní údržby pozemních komunikací. Problémy činí v praxi především...

Stanislav Kadečka, Lukáš Rothanzl a Jan Brož se zúčastnili XIII. ročníku tradiční konference Správní řád v praxi krajských úřadů

Naši právníci, JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., Mgr. Lukáš Rothanzl a Mgr. Jan Brož se ve dnech 28. až 29. března 2019, stejně jako i v minulých letech,...

Stanislav Kadečka vystoupil na konferenci v Senátu Parlamentu České republiky

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., advokát a partner naší advokátní kanceláře, byl pozván na konferenci Senátu Parlamentu České republiky pořádanou pod záštitou místopředsedy Senátu...

Stanislav Kadečka přednášel primátorům na zasedání Komory statutárních měst SMO ČR

Advokát a partner naší advokátní kanceláře JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. se ve dne 14. a 15. března 2019 zúčastnil výjezdního zasedání Komory statutárních měst Svazu měst a obcí České...

Budování kabelové sítě – koncese či nikoli?

Právníci KVB advokátní kanceláře velmi často zodpovídají dotazy týkající se toho, zda se v případě uzavření dané nájemní, pachtovní nebo inominátní smlouvy nejedná o koncesi...

Tomáš Hrstka advokátem

Dne 4. února 2019 složil s prospěchovým stupněm „výtečně“ advokátní zkoušku advokátní koncipient Mgr. Tomáš Hrstka. Je to nejen velký osobní úspěch Mgr. Hrstky, ale také pocta jeho školiteli...

Dřeviny ohrožující místní komunikaci

Naše kancelář se zabývala problematikou dřevin ohrožujících místní komunikace v obci. Vlastník těchto pozemků se o ně nestaral a v tomto nevlídném a větrném počasí hrozilo spadnutí dřevin, které jsou součástí pozemku...

Povinná evidence skutečných majitelů právnických osob

V současné době se na nás v hojné míře obrací klienti z řad obcí ve věci tzv. povinné evidence skutečných majitelů právnických osob. Od 1. ledna 2018 nabyla účinnosti některá...

Lukáš Rothanzl přednášel na konferenci Právo ve veřejné správě 2018

Vedoucí advokát Mgr. Lukáš Rothanzl se dne 13. listopadu 2018 zúčastnil, jako přednášející konference Právo ve veřejné správě 2018. Pokračování této konference proběhne...

Stanislav Kadečka a Jan Brož přednášeli úředníkům Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož i v letošním roce přednášeli úředníkům Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a to dne 13. listopadu v prostorách krajského úřadu. ...

KVB advokátní kancelář se opět zařadila mezi nejúspěšnější právnické firmy

Dne 5. listopadu 2018 se v pražském paláci Žofín opět oceňovaly nejúspěšnější právnické firmy roku 2018. Záštitu nad letošním ročníkem převzalo Ministerstvo spravedlnosti ČR...

Ne vždy je vhodné smlouvy dodržovat

V 90. letech 20. století a na přelomu tisíciletí byly v mnoha obcích budovány bytové domy v rámci různých dotačních programů ze státního rozpočtu. Jednotlivé obce k výstavbě přistupovaly odlišně.

KVB advokátní kancelář organizovala společně se společností EPRAVO.CZ konferenci k novému přestupkovému právu

23. října 2018 se v prostorách hotelu Grand Majestic Plaza v Praze uskutečnil již druhý ročník konference k novému přestupkovému právu, jejíž historie se začala psát v loňském roce. ...

Přístup k pozemkům

Několik našich klientů se na nás v poslední době obrátilo s žádostmi o právní pomoc ve věci přístupnosti pozemků. V jednom z případů jsme řešili situaci, která se může stát kterékoliv obci. ...

Stanislav Kadečka a Jan Brož se zúčastnili zasedání Skupiny nezávislých expertů na Evropskou chartu místní samosprávy ve Štrasburku

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož se za Českou republiku zúčastnili i v letošním roce zasedání Skupiny nezávislých expertů na Evropskou chartu místní samosprávy...

Stanislav Kadečka vystoupil na konferenci věnované rekodifikaci civilního práva procesního

Advokát a partner naší advokátní kanceláře JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. se dne 14. září 2018 zúčastnil III. konference k novému civilnímu řádu soudnímu pořádané Ministerstvem spravedlnosti České republiky. ...

Stanislav Kadečka a Jan Brož se zúčastnili jubilejního 40. ročníku významné mezinárodní konference věnované veřejné správě „EGPA 2018“

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož se i v letošním roce zúčastnili, tentokráte jubilejního 40. ročníku, mezinárodní konference Evropské skupiny pro veřejnou správu...

Nárok na odchodné

V souvislosti s blížícími se komunálními volbami se na nás naši klienti obrací čím dále častěji s dotazem, zda a případně za jakých okolností jim může s koncem funkčního období náležet odchodné...

Naši právníci spoluautory komentáře k novému zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

V říjnu loňského roku se ve spolupráci se společností epravo.cz naše advokátní kancelář organizovala konferenci Nové přestupkové právo, na níž vystupovali též naši právníci...

Naši právníci spoluautory významné mezinárodní publikace věnované právu na přístup k informacím

V návaznosti na aktivní účast našich právníků v roce 2017 (39. ročník této konference) i v roce 2016 (38. ročník této konference) na významné mezinárodní konferenci věnované veřejné správě EGPA...

Podpora sportovních klubů v obci a péče řádného hospodáře

Několik klientů se na nás v poslední době obrátilo s žádostmi o právní pomoc ve věci sportovních klubů v obci. V jednom z případů jsme řešili složité majetkoprávní vztahy k pozemkům...

Kvalitní plánovací smlouva je základ

Zdá se, že stále více našich klientů z řad obcí si uvědomuje, že uzavření dobré plánovací smlouvy, řešící veškeré právní aspekty investiční výstavby v obci, pokud jde o vzájemná práva a povinnosti investora...

Naši právníci v červnu dosáhli dvou významných úspěchů před soudy

Naši právníci v průběhu měsíce června dosáhli dvou významných úspěchů před soudy, a to jednak u Nejvyššího soudu České republiky v civilním sporu a jednak u Krajského soudu v Ostravě...

Lukáš Váňa a Václav Chmelík se aktivně zúčastnili Právní konference Svazu měst a obcí ČR

Ve dnech 26. – 27. dubna 2018 proběhl v areálu brněnského výstaviště v pořadí již třetí ročník celostátní Právní konference Svazu měst a obcí České republiky, jíž se i tentokrát se svými příspěvky...

Stanislav Kadečka a Jan Brož se zúčastnili mezinárodní vědecké konference „Bratislavské právnické fórum 2018“

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož se ve dnech 22. až 23. února 2018 aktivně zúčastnili mezinárodní vědecké konference „Bratislavské právnické fórum 2018“...

Stanislav Kadečka očima statistik jako nadprůměrný advokát

Spolek DATOS – data o spravedlnosti sbírá informace z databází rozhodnutí vrcholných soudů v České republice, a to Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu. ...

Stanislav Kadečka se zúčastnil konference věnované obecně závazným vyhláškám obcí

Advokát a partner naší advokátní kanceláře JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. se dne 12. prosince 2017 zúčastnil konference (semináře) pořádané Ministerstvem vnitra České republiky. ...

Stanislav Kadečka a Jan Brož se zúčastnili mezinárodní vědecké konference „Nová právna úprava správneho trestania“

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož se dne 10. listopadu 2017 aktivně zúčastnili mezinárodní konference „Nová právna úprava správneho trestania“ pořádané...

Stanislav Kadečka a Jan Brož jako spoluautoři komentáře k novému přestupkovému zákonu se zúčastnili konference Nové přestupkové právo v Praze

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož se dne 31. října 2017 zúčastnili prvního ročníku konference "Nové přestupkové právo", jež ve spolupráci se společností epravo.cz, a.s. organizovala...

Stanislav Kadečka a Jan Brož se zúčastnili zasedání Skupiny nezávislých expertů na Evropskou chartu místní samosprávy ve Štrasburku

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož se za Českou Republiku zúčastnili i v letošním roce zasedání Skupiny nezávislých expertů na Evropskou chartu místní samosprávy...

Stanislav Kadečka a Jan Brož se zúčastnili 39. ročníku významné mezinárodní konference věnované veřejné správě „EGPA 2017“

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož se zúčastnili 39. ročníku mezinárodní konference Evropské skupiny pro veřejnou správu Mezinárodního institutu správních věd...

Václav Chmelík doktorem práv

Václav Chmelík – advokátní koncipient KVB advokátní kanceláře složil dne 27. 6. 2017 úspěšně státní rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze...

Stanislav Kadečka a Jan Brož se zúčastnili zasedání Byra Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož se zúčastnili zasedání Byra Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy, jež se uskutečnilo...

Stanislav Kadečka poskytl rozhovor pro pořad Týden v justici vysílaný Českou televizí

Partner naší advokátní kanceláře JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. poskytl dne 4. června 2017 rozhovor pro pořad Týden v justici vysílaný Českou televizí. Česká televize se na S. Kadečku obrátila jako na...

Stanislav Kadečka a Jan Brož se zúčastnili mezinárodní konference Olomoucké právnické dny, sekce věnované rekodifikaci správního trestání

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož se ve dnech 18. – 19. května 2017 aktivně zúčastnili mezinárodní konference Olomoucké právnické dny...

Nový komentář k zákonu o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Kolektiv autorů z řad právníků naší advokátní kanceláře zpracoval komentář k zákonu č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (tzv. malá rozpočtová pravidla)...

Michal Bouška advokátem

Dne 4. dubna 2017 složil s vyznamenáním advokátní zkoušky advokátní koncipient Mgr. et Mgr. Michal Bouška a navázal tak na svůj studijní úspěch z dob vysokoškolského studia...

Stanislav Kadečka a Jan Brož přednášeli úředníkům krajských úřadů a ministerstev a posléze českým podnikovým právníkům

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož se v průběhu posledního měsíce postupně osobně aktivně zúčastnili XI. ročníku konference...

Tomáš Hrstka přednášel o problematice veřejných zakázek souvisejících s veřejným osvětlením

Právník KVB advokátní kanceláře s.r.o. – Mgr. Tomáš Hrstka – vystoupil dne 15. března 2017 na konferenci zasvěcené problematice veřejného osvětlení CANDELA 2017...

Stanislav Kadečka byl hostem České televize

Vedoucí partner KVB advokátní kanceláře s.r.o. JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., byl hostem České televize v pořadu Týden v justici, který byl odvysílán v neděli 26. února 2017...

Naši právníci přednášeli na celostátní Právní konferenci Svazu měst a obcí ČR

Již druhého ročníku významné celostátní Právní konference, která se pod záštitou Ministerstva spravedlnosti konala ve dnech 19. a 20. ledna 2017 na brněnském výstavišti...

Naši odborníci společně s portálem epravo.cz připravili online kurzy zabývající se správním právem

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D., Mgr. Lukáš Rothanzl a JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. společně s portálem epravo.cz připravili online kurzy...

2013 Caribbean Urban Forum: (R)Evolution, Port of Spain – Trinidad & Tobago

15. března 2013 - přednáška JUDr. Stanislava Kadečky, Ph. D. na téma: "Local Self-Government and its Topics in the Context of Central Europe in the 21st Century: The example of Czech and Slovak Republics." ...

Změna názvu advokátní kanceláře

Dne 15. března 2013 došlo ke změně názvu advokátní kanceláře z AKSK advokátní kancelář, JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. na KVB advokátní kancelář s.r.o. ...