Upravit stránku

 

  • Dlouholetý člen Legislativní rady vlády ČR.
  • Zkušený akademický pracovník Masarykovy univerzity.
  • Odborný garant Právní poradny pro města a obce.
  • Autor řady ceněných odborných publikací a expertíz.
     

Stanislav Kadečka úspěšně a s výjimečným nasazením vykonává advokátní praxi zaměřenou na oblast správního práva a veřejné správy již více než 20 let (od roku 1999) a je spoluzakladatelem KVB advokátní kanceláře. Souběžně působí po celou dobu  též v akademické sféře, a to především jako odborný asistent (v letech 2010 – 2014 též vedoucí) katedry správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Jeho mimořádné profesní kompetence zahrnují nejen právo územních samosprávných celků a ústavněprávní aspekty organizace a činnosti veřejné správy, ale též různorodé správní procesy (především stavební právo, právo životního prostředí, energetické právo, či školské právo) a také širokou problematiku přestupků a jiných správních deliktů. Má za sebou řadu úspěchů zejména v řízení před správními soudy a Ústavním soudem. Je laureátem prestižního celojustičního ocenění „Právník roku 2015“ v kategorii správní právo, za vynikající výsledky ve studiu správního práva byl oceněn již Cenou rektora Masarykovy univerzity v Brně pro rok 2004.

Je autorem desítek odborných textů publikovaných v ČR i v zahraničí, jakož i vyhledávaným lektorem vzdělávání úředníků či zastupitelů, stejně jako zpracovatelem respektovaných odborných právních stanovisek/analýz (nezávislých expertíz), a to i pro mezinárodní arbitráže. Výraznou stopu se mu ovšem daří zanechávat i v oblasti legislativy: je držitelem Pamětní čestné medaile předsedkyně LRV ČR za přínos při tvorbě českého právního řádu a od roku 2018 se autorsky významně podílí též na rekodifikaci českého (veřejného) stavebního práva (a to i jako poradce ministryně pro místní rozvoj).
Stanislav Kadečka je členem Legislativní rady vlády České republiky, rozkladové komise České národní banky a rozkladové komise Ministerstva spravedlnosti ("jako výraz úcty a poděkování za skvělou práci ... v rozkladové komisi ministra spravedlnosti" obdržel v roce 2019 Plaketu ministra spravedlnosti ČR "BENE MERITUS"). Dále je členem Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky, Přezkumné komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a Arbitrážní komise České basketbalové federace. V minulosti působil též jako člen Pracovní skupiny pro řešení aplikace zákona o veřejných zakázkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a rozkladové komise (pro oblast hospodářské soutěže) Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V roce 2015 se pak stal členem Skupiny nezávislých expertů na Evropskou chartu místní samosprávy Rady Evropy, kde působí dodnes.
Nahoru