Upravit stránku
Od 1. 10. 2020 nabývá účinnosti novela trestního zákoníku a dalších trestních předpisů. Zřejmě nejzásadnější změnou je zvýšení hranic škod pro kvalifikaci určitého protiprávního jednání jako trestného činu. U všech hranic dochází k jejich zvýšení na dvojnásobek, což má především ten dopad, že určitá jednání, která byla doposud trestným činem, budou nyní pouhým přestupkem. Typickým příkladem je tak trestný čin krádeže, u něhož podmínkou trestní odpovědnosti bude (není-li splněna jiná skutková podstata) způsobení škody ve výši nejméně 10 000 Kč. Totéž se týká např. trestných činů zpronevěry nebo poškození cizí věci.
Nahoru