Pravnik_roku_ikony11
právnická firma roku 2017
právnická firma roku 2016
právnická firma roku 2015
Poskytované služby
Příprava smluv

Náš odborný tým pro Vaši obec připraví jakoukoli smlouvu, a to od smlouvy běžného typu až po smlouvu specifickou. Při přípravě standardních smluvních dokumentů využíváme námi zpracované vzory smluv, které upravíme dle konkrétních požadavků klienta. Samotné vzory smluv poskytujeme našim klientům zdarma.

  Více  

Pravomoci jednotlivých orgánů obce

Vzhledem k našim dlouhodobým praktickým zkušenostem v oblasti práva územních samospráv poskytneme Vaší obci odbornou pomoc v souvislosti s rozhodováním jednotlivých orgánů obce. Podle požadavků klienta zajistíme kvalifikovaný audit vnitřních předpisů obce.

  Více  

Veřejné zakázky

Poskytujeme komplexní odborné poradenství v oblasti veřejných zakázek. Vyhotovíme Vám veškeré podklady pro úspěšné zvládnutí zadávacího řízení. Náš odborný tým je rovněž připraven administrovat celou zakázku za Vás.

  Více  

Vedení sporů

Naše advokátní kancelář má dlouholeté zkušenosti se zastupováním klientů před soudy všech stupňů, a to jak před soudy správními, tak před soudy civilními. Našim klientům poskytujeme odborné právní poradenství od okamžiku vzniku sporu až po jeho ukončení.

  Více  

Problematika svobodného přístupu k informacím

Odborně Vám pomůžeme vyřešit veškeré otázky související s problematikou přístupu k informacím jak dle zákona o svobodném přístupu k informacím či zákona o právu na informace o životním prostředí, tak dle zákona o obcích.

  Více  

Správní řízení

KVB advokátní kancelář je dlouholetou oporou pro úředníky ve všech otázkách řešených v oblasti správního řízení. Naši odborníci jsou připraveni poskytnout právní pomoc při formulaci správního rozhodnutí či vyhotovit stanovisko k Vámi řešené problematice.

  Více  

Stavební právo

Poskytujeme odborné právní poradenství v oblasti územního plánování a stavebního řádu. Máme zkušenosti se všemi typy řízení dle stavebního zákona, a proto jsme schopni poskytnout našim klientům odbornou pomoc v jakékoli otázce týkající se oblasti stavebního práva, včetně nároku na náhradu za změnu v území.

  Více  

Problematika dotací

K dispozici budete mít komplexní právní poradenství v oblasti dotací jak z národních zdrojů, tak z fondů Evropské unie. Úspěšně jsme zastupovali či zastupujeme města a obce, jimž byla ze strany poskytovatele dotace vytknuta pochybení, za něž hrozí finanční postih.

  Více  

Problematika právnických osob zřizovaných obcí

Vaše obec se může spolehnout na naši právní podporu v otázkách souvisejících s problematikou právnických osob zřizovaných obcí. Připravíme podklady nutné pro založení jak příspěvkové organizace obce, tak i např. společnosti s ručením omezeným.

  Více  

Správní trestání

Rovněž v oblasti správního trestání se na naši advokátní kancelář můžete s důvěrou obrátit. Poskytneme Vašim úředníkům odborné poradenství a právní stanoviska ve všech otázkách týkajících se přestupků a jiných správních deliktů.

  Více  

Právní předpisy obcí

V návaznosti na dlouholeté praktické zkušenosti z oblasti komunálního práva poskytujeme obcím také legislativně-technickou pomoc při vydávání právních předpisů obce, a to zejména v komplikovaných či sporných případech.

  Více  

Školské právo

Využít můžete právní poradenství v oblasti školského práva. Vaší obci jsme připraveni poskytnout odbornou pomoc při zřizování školy, při jmenování a odvolávání ředitele školy či s rozhodovací praxí ředitele školy, ve které se dle našich zkušeností velmi často vyskytují chyby.

  Více