Upravit stránku

Jsme připraveni nabídnout komplexní právní poradenství též v oblasti energetického práva. Klienty plně zastoupíme nejen v řízení o žádosti o udělení všech typů licencí udělovaných dle energetického zákona, ale například i v rámci řízení o zrušení licence vedeném před Energetickým regulačním úřadem. Dále se náš tým komplexně a dlouhodobě zabývá právními otázkami souvisejícími s podporou poskytovanou výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů dle zákona o podporovaných zdrojích energie.

Z dosavadních služeb naší kanceláře

  • Zastupování v řízeních o udělení, změně nebo zrušení licence před Energetickým regulačním úřadem.
  • Zastupování výrobce elektrické energie v řízeních o žalobě ve veřejném zájmu podané nejvyšším státním zástupcem proti rozhodnutí o udělení licence k výrobě elektrické energie, a to před správními soudy, Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva.
  • Právní poradenství související s problematikou převodu energetického zařízení, které se řadí k tzv. podporovaným zdrojům ve smyslu zákona o podporovaných zdrojích energie.

Publikační a odborná činnost členů týmu

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
  • Neoprávněné odběry elektřiny (jako jeden z aktuálních problémů energetické legislativy). Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2010, roč. 18., č. 17, s. 610–616.
Nahoru