Upravit stránku

Naše specializace

Územní samospráva

Tým odborníků zastřeší celé spektrum činností

Veřejné zakázky

Cílem naší práce je rovný přístup a transparentnost

Stavební právo

Řízení a postupy dle stavebního zákona

Správní řízení

Tato činnost zasahuje do všech právních odvětví

Příprava smluv

Od jednoduché kupní smlouvy po dokumenty na míru

Vedení sporů

Hájíme klienta před soudy správními i civilními

Energetické právo

Licence a podpora výrobcům elektřiny

Správní trestání

Jsme přítomni již při kontrolních úkonech

Životní prostředí

Víme jak prolnout podnikání a právo životního prostředí

Problematika daní a dotací

Všechny druhy daní a dotací

Školské právo

Vedení škol pomůžeme v běžné agendě i ve sporech

Legislativní proces

Náš tým má jak teoretické, tak i praktické zkušenosti

Stručně z KVB

20. 09. 2021
Zákon o jednorázovém odškodnění subjektů na Vrběticku...

Zákon upravuje podmínky poskytnutí a výši jednorázového odškodnění územní samosprávných celků a fyzických osob v souvislosti s mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice...

07. 09. 2021
Novela zákona o dětských skupinách...

Právní úprava dětských skupin doznala celé řady změn, k těm nejzásadnějším patří úprava odborné způsobilosti pečujících osob, povinnost jejich dalšího vzdělávání v rozsahu minimálně 8 hodin

03. 09. 2021
Odpadová vyhláška bez starostí...

Od ledna 2022 musí obce a města ČR, pokud chtějí i nadále vybírat poplatky za odpady, přijmout obecně závaznou vyhlášku, která zohlední novou formu výběru poplatků.

Zkušenosti z praxe

16. 09. 2021
Prokazování technické kvalifikace v případě přeměny právnick...

Na naši advokátní kancelář se obrátilo město, které coby veřejný zadavatel stanovilo

...

20. 07. 2021
Údržba silniční vegetace a případné vyvlastňování ...

Naši klienti mívají v nastalé bouřkové sezóně problém se zajišťováním bezpečnosti

...

17. 07. 2021
Využití fotopasti a střet s právem na ochranu osobnosti...

Občan podal na obec žalobu na ochranu osobnosti z důvodu, že obecní policií umístěná

...

Nahoru