Upravit stránku

Naše specializace

Územní samospráva

Tým odborníků zastřeší celé spektrum činností

Veřejné zakázky

Cílem naší práce je rovný přístup a transparentnost

Stavební právo

Řízení a postupy dle stavebního zákona

Správní řízení

Tato činnost zasahuje do všech právních odvětví

Příprava smluv

Od jednoduché kupní smlouvy po dokumenty na míru

Vedení sporů

Hájíme klienta před soudy správními i civilními

Energetické právo

Licence a podpora výrobcům elektřiny

Správní trestání

Jsme přítomni již při kontrolních úkonech

Životní prostředí

Víme jak prolnout podnikání a právo životního prostředí

Problematika daní a dotací

Všechny druhy daní a dotací

Školské právo

Vedení škol pomůžeme v běžné agendě i ve sporech

Legislativní proces

Náš tým má jak teoretické, tak i praktické zkušenosti

Stručně z KVB

16. 06. 2021
Pořízení akcií, obchodního podílu či obchodního závodu jako ...

V prvním letošním čísle magazínu epravo.cz řeší náš advokát Mgr. Tomáš Hrstka problematiku veřejné zakázky na dodávky v souvislosti s pořízením akcií, obchodního podílu či obchodního závodu.

14. 06. 2021
Zkoušky odborné způsobilosti řidičů...

1. července 2021 nabývá účinnosti novela zákona upravujícího zkoušky odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která by měla přispět k zefektivnění práce zkušebních komisařů řidičů a zjednodušit provádění zkoušek z praktické jízdy, stejně tak by mělo dojít ke zjednodušení procesu provádění opakovaných zkoušek.

27. 05. 2021
Změna vyhlášky o nákladech závodního stravování...

Novela vztahující se na příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky doplňuje možnost poskytování tzv. stravenkového paušálu některým zaměstnancům i u těch zaměstnavatelů, kteří provozují vlastní stravovací zařízení.

Zkušenosti z praxe

07. 06. 2021
Změny smluv na stavební zakázky...

Naše praxe nás stále utvrzuje v tom, že je spíše pravidlem než výjimkou uzavírat...

11. 05. 2021
Oceňování věcného břemene inženýrské sítě ve světle poslední...

Již opakovaně se na nás obracejí obce s požadavkem na posouzení postupu provozovatelů...

20. 04. 2021
Uzavírání smluv in-housového subjektu s (pod)dodavateli bez ...

Na naši advokátní kancelář se obrátilo město s otázkou, zda je možné, aby městem...

Nahoru