Upravit stránku

Naše specializace

Územní samospráva

Tým odborníků zastřeší celé spektrum činností

Veřejné zakázky

Cílem naší práce je rovný přístup a transparentnost

Stavební právo

Řízení a postupy dle stavebního zákona

Správní řízení

Tato činnost zasahuje do všech právních odvětví

Příprava smluv

Od jednoduché kupní smlouvy po dokumenty na míru

Vedení sporů

Hájíme klienta před soudy správními i civilními

Energetické právo

Licence a podpora výrobcům elektřiny

Správní trestání

Jsme přítomni již při kontrolních úkonech

Životní prostředí

Víme jak prolnout podnikání a právo životního prostředí

Problematika dotací

Zdroj podpory může být jak z národních zdrojů tak i z EU

Školské právo

Vedení škol pomůžeme v běžné agendě i ve sporech

Legislativní proces

Náš tým má jak teoretické, tak i praktické zkušenosti

Stručně z KVB

13. 01. 2021
Daňový balíček...

V rámci zákona o místních poplatcích dochází již od 1. 1. 2021 k úpravě poplatku z pobytu, konkrétně k rozšíření „pobytů“, které nejsou předmětem poplatku...

05. 01. 2021
Měl by zadavatel rozhodovat o námitkách proti zadávacím podm...

Specialista na veřejné zakázky Mgr. Tomáš Hrstka napsal příspěvek s názvem „Měl by zadavatel rozhodovat o námitkách proti zadávacím podmínkám až po otevření obálek?“

15. 12. 2020
Nová odpadová legislativa...

Přes návrh Senátu odložit účinnost nové odpadové legislativy o rok poslanci setrvali na svém původním návrhu a 1. ledna 2021 tak nabývá účinnosti nový zákon o odpadech...

Zkušenosti z praxe

20. 01. 2021
Nákup akcií nebo závodu je veřejnou zakázkou na dodávky...

Na konci roku 2020 mohli veřejní zadavatelé zaznamenat vydání zásadního rozsudku...

28. 12. 2020
Výjimka z doby nočního klidu...

Již několikrát se nám dostalo ze strany obcí vcelku netradičního dotazu, který nemířil...

25. 11. 2020
Obecní liniové stavby na cizích pozemcích...

Obracejí se na nás obce, které mají v důsledku historického vývoje vlastnických...

Nahoru