Upravit stránku

Naše specializace

Územní samospráva

Tým odborníků zastřeší celé spektrum činností

Veřejné zakázky

Cílem naší práce je rovný přístup a transparentnost

Stavební právo

Řízení a postupy dle stavebního zákona

Správní řízení

Tato činnost zasahuje do všech právních odvětví

Příprava smluv

Od jednoduché kupní smlouvy po dokumenty na míru

Vedení sporů

Hájíme klienta před soudy správními i civilními

Energetické právo

Licence a podpora výrobcům elektřiny

Správní trestání

Jsme přítomni již při kontrolních úkonech

Životní prostředí

Víme jak prolnout podnikání a právo životního prostředí

Problematika dotací

Zdroj podpory může být jak z národních zdrojů tak i z EU

Školské právo

Vedení škol pomůžeme v běžné agendě i ve sporech

Legislativní proces

Náš tým má jak teoretické, tak i praktické zkušenosti

Stručně z KVB

30. 11. 2020
Zamítnutí kasační stížnosti podané zastupitelem kvůli nezařa...

V rozsudku ze dne 17. září 2020, sp. zn. 1 As 193/2020, se Nejvyšší správní soud zabýval kasační stížností člena zastupitelstva městské části v Praze. Ten se bránil proti jím tvrzenému nezákonnému zásahu z toho důvodu, že navrhoval zařazení určitých bodů na program zasedání zastupitelstva...

16. 11. 2020
Liniový zákon...

1. ledna 2021 nabyde účinnosti rozsáhlá novela (zákon č. 403/2020 Sb.) zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací a stavebního zákona,...

11. 11. 2020
JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D. se podílel na komentáři ke Spr...

Jeden z advokátů naší kanceláře JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D. se podílel na komentáři ke Správnímu řádu, který byl vydán na konci října tohoto roku nakladatelstvím C.H. Beck.

Zkušenosti z praxe

25. 11. 2020
Obecní liniové stavby na cizích pozemcích...

Obracejí se na nás obce, které mají v důsledku historického vývoje vlastnických...

20. 10. 2020
Odpovědnost administrátora zadávacího řízení za škodu...

Na naši advokátní kancelář se obrátilo město v roli veřejného zadavatele s požadavkem,...

15. 09. 2020
Souběh nájemného a místního poplatku za užívání veřejného pr...

Několik našich klientů z řad obcí se na nás v poslední době obrátilo s dotazem ohledně...

Nahoru