Upravit stránku

Naše specializace

Územní samospráva

Tým odborníků zastřeší celé spektrum činností

Veřejné zakázky

Cílem naší práce je rovný přístup a transparentnost

Stavební právo

Řízení a postupy dle stavebního zákona

Správní řízení

Tato činnost zasahuje do všech právních odvětví

Příprava smluv

Od jednoduché kupní smlouvy po dokumenty na míru

Vedení sporů

Hájíme klienta před soudy správními i civilními

Energetické právo

Licence a podpora výrobcům elektřiny

Správní trestání

Jsme přítomni již při kontrolních úkonech

Životní prostředí

Víme jak prolnout podnikání a právo životního prostředí

Problematika dotací

Zdroj podpory může být jak z národních zdrojů tak i z EU

Školské právo

Vedení škol pomůžeme v běžné agendě i ve sporech

Legislativní proces

Náš tým má jak teoretické, tak i praktické zkušenosti

Stručně z KVB

29. 09. 2020
Novela trestních předpisů...

Od 1. 10. 2020 nabývá účinnosti novela trestního zákoníku a dalších trestních předpisů. Zřejmě nejzásadnější změnou je zvýšení hranic škod pro kvalifikaci...

10. 09. 2020
Zákon o sčítání lidu...

Dne 21. 8. 2020 nabyl účinnosti nový zákon č. 332/2020 Sb., který upravuj sčítání lidu v roce 2021 a zakotvuje i některé povinnosti...

03. 09. 2020
Novely školského zákona...

Školský zákon doznal v posledních měsících několika změn. První z nich kromě úpravy maturitních zkoušek se přizpůsobuje novodobému trendu lesních mateřských školek,...

Zkušenosti z praxe

15. 09. 2020
Souběh nájemného a místního poplatku za užívání veřejného pr...

Několik našich klientů z řad obcí se na nás v poslední době obrátilo s dotazem ohledně...

12. 08. 2020
Změna žadatele o dotaci – splnění dotační podmínky...

Město má dlouhodobý projekt na kompletní rekonstrukci a doplnění městského sportovního...

15. 07. 2020
Problém umisťování pevných překážek na pozemní komunikaci a ...

Na naši kancelář se obrátili klienti, kteří vlastní výrobní závody ve větším

...

Nahoru