Pravnik_roku_ikony11
právnická firma roku 2017
právnická firma roku 2016
právnická firma roku 2015
Stručně z KVB
Úspěšná personální práce KVB: výtečný Jan Brož

S radostí dnes sdělujeme našim klientům i dalším příznivcům, že dne 3. září 2019 složil další náš advokátní koncipient, Mgr. Jan Brož, advokátní zkoušku s...

Share
Stanislav Kadečka se zúčastnil setkání zástupců velkých českých měst

Advokát a partner naší advokátní kanceláře, JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., byl pozván na setkání zástupců velkých českých měst. Toto setkání se uskutečnilo v Praze na základě iniciace náměstka primátora hl. m. Prahy a radního pro oblast územního rozvoje a územního plánu doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka dne 5. června 2019 v Rezidenci primátora.

Share
Stanislav Kadečka držitelem plakety ministra spravedlnosti BENE MERITUS

Náš právník JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., dlouhodobě, vedle advokacie a své akademické činnosti, působí v Legislativní radě vlády České republiky a též v rozkladových komisích (rozkladové komise Ministerstva spravedlnosti a rozkladové komise České národní banky), a to jako aktivní a viditelný člen všech těchto poradních orgánů.

Share
Jan Brož se zúčastnil XIII. ročníku konference pro mladé právní vědce COFOLA 2019

Náš právník a současně doktorand na katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity Mgr. Jan Brož se ve dnech 4. až. 6. dubna 2019, obdobně jako v minulých letech, zúčastnili XIII.

Share
Zkušenosti z praxe
Které stavební pozemky podléhají poplatkové povinnosti za zhodnocení možností připojení na stavbu vodovodu?

Naše advokátní kancelář řešila problematiku placení místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace. ...

Share
Výstavba na obecních pozemcích

Většinu měst a obcí po celé republice trápí vysoké ceny bytů a jiných nemovitostí. V minulosti jsme zmiňovali, že se na nás naši klienti obrací s dotazy, jakým způsobem lze vhodně smluvně nastavit...

Share
Stanovování nového režimu zimní údržby pozemních komunikací

Obce se na nás koncem léta obracejí s žádostí o pomoc při stanovování nového režimu zimní údržby pozemních komunikací. Problémy činí v praxi především...

Share
Budování kabelové sítě – koncese či nikoli?

Právníci KVB advokátní kanceláře velmi často zodpovídají dotazy týkající se toho, zda se v případě uzavření dané nájemní, pachtovní nebo inominátní smlouvy nejedná o koncesi...

Share