Pravnik_roku_ikony11
právnická firma roku 2017
právnická firma roku 2016
právnická firma roku 2015
Stručně z KVB
Oznámení úmrtí JUDr. Stanislava Kadečky, Ph.D.

S hlubokým zármutkem Vám oznamujeme, že nás ve věku nedožitých 45 let navždy opustil Stanislav Kadečka...

Share
Schůzka s advokátem na krajských setkáních

Schůzka s advokátem na krajských setkáních

Share
Poutavá video přednáška našeho vedoucího advokáta Lukáše Rothanzla

Vedoucí advokát Mgr. Lukáš Rothanzl ve spolupráci se společností epravo.cz, a.s. natočil zajímavý video kurz na téma zákona registru smluv...

Share
Novela zákoníku práce

Zákonodárci přijali poměrně obsáhlou novelu zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb.) s dělenou účinností (část nabývá účinnosti 30. 7. 2020 a část až 1. 1. 2021).

Share
Zkušenosti z praxe
Změna žadatele o dotaci – splnění dotační podmínky

Město má dlouhodobý projekt na kompletní rekonstrukci a doplnění městského sportovního areálu, ve kterém působí místní fotbalový spolek. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo dotační titul na rekonstrukci sportovišť, avšak oprávněným žadatelem jsou právě sportovní spolky, nikoliv územní samosprávné celky.

Share
Problém umisťování pevných překážek na pozemní komunikaci a nečinnost úřadu

Na naši kancelář se obrátili klienti, kteří vlastní výrobní závody ve větším průmyslovém areálu, protože příjezdové komunikace v areálu jsou ve vlastnictví třetí osoby, která účelově

Share
Materiální kritérium veřejného prostranství

Nejvyšší soud svým usnesením ze dne 10. dubna 2020, sp. zn. 28 Cdo 699/2019 odmítl dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta žaloba o zaplacení 422 168,53 Kč s příslušenstvím. Žalovanými byly městská část Praha 8 a hlavní město Praha.

Share
Když vlastní s.r.o. nesplňuje podmínky pro „in-house zadávání“…

Mnozí naši klienti z řad měst se dostali do situace, kdy jejich vlastní technické služby (společnosti s ručením omezeným) přestaly splňovat podmínky pro to, aby jim město mohlo zadávat veřejné zakázky „in-house“, tzn. v rámci vertikální spolupráce podle § 11 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Share