Upravit stránku

Naše specializace

Územní samospráva

Tým odborníků zastřeší celé spektrum činností

Veřejné zakázky

Cílem naší práce je rovný přístup a transparentnost

Stavební právo

Řízení a postupy dle stavebního zákona

Správní řízení

Tato činnost zasahuje do všech právních odvětví

Příprava smluv

Od jednoduché kupní smlouvy po dokumenty na míru

Vedení sporů

Hájíme klienta před soudy správními i civilními

Energetické právo

Licence a podpora výrobcům elektřiny

Správní trestání

Jsme přítomni již při kontrolních úkonech

Životní prostředí

Víme jak prolnout podnikání a právo životního prostředí

Problematika daní a dotací

Všechny druhy daní a dotací

Školské právo

Vedení škol pomůžeme v běžné agendě i ve sporech

Legislativní proces

Náš tým má jak teoretické, tak i praktické zkušenosti

Stručně z KVB

16. 11. 2021
Změna vyhlášky k cestovním náhradám...

Vyhláška, která určuje základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, průměrnou cenu pohonných hmot a stravné pro účely poskytování cestovních náhrad bývá vydávána jednou ročně...

08. 11. 2021
David Bohadlo se účastnil zasedání poradního sboru ministra ...

David Bohadlo se účastnil zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání

05. 11. 2021
KVB advokátní kancelář se opět umístila ve firemním žebříčku...

Dne 1. listopadu 2021 proběhlo v pražském Paláci Žofín slavnostní vyhlášení 14. ročníku firemního žebříčku Právnická firma roku...

Zkušenosti z praxe

24. 11. 2021
Zaměstnanec obce (ne)podílející se na výkonu správních činno...

Ze strany jedné z našich klientských obcí se nám dostalo žádosti o posouzení toho, zda

...

20. 10. 2021
Zvýhodnění místních mladých občanů při prodeji pozemků...

Častým dotazem, se kterým se klienti z řad obcí na nás obracejí, je dotaz, zda obce mohou

...

16. 09. 2021
Prokazování technické kvalifikace v případě přeměny právnick...

Na naši advokátní kancelář se obrátilo město, které coby veřejný zadavatel stanovilo

...

Nahoru