Upravit stránku

Naše specializace

Územní samospráva

Tým odborníků zastřeší celé spektrum činností

Veřejné zakázky

Cílem naší práce je rovný přístup a transparentnost

Stavební právo

Řízení a postupy dle stavebního zákona

Správní řízení

Tato činnost zasahuje do všech právních odvětví

Příprava smluv

Od jednoduché kupní smlouvy po dokumenty na míru

Vedení sporů

Hájíme klienta před soudy správními i civilními

Energetické právo

Licence a podpora výrobcům elektřiny

Správní trestání

Jsme přítomni již při kontrolních úkonech

Životní prostředí

Víme jak prolnout podnikání a právo životního prostředí

Problematika dotací

Zdroj podpory může být jak z národních zdrojů tak i z EU

Školské právo

Vedení škol pomůžeme v běžné agendě i ve sporech

Legislativní proces

Náš tým má jak teoretické, tak i praktické zkušenosti

Stručně z KVB

28. 02. 2021
Katalog odpadů...

S přijetím nové odpadové legislativy jsou postupně přijímány i nové prováděcí předpisy k zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech...

19. 02. 2021
Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celk...

Ačkoliv jsou územní samosprávné celky povinny zveřejnit vyhlašované právní předpisy mj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, ne vždy je tato povinnost v praxi splněna,...

16. 02. 2021
Mgr. Ing. David Bohadlo, Ph.D. členem Legislativní rady vlád...

Vláda na svém včerejším jednání schválila našeho kolegu Mgr. Ing. Davida Bohadla, Ph.D. novým členem Legislativní rady vlády

Zkušenosti z praxe

22. 02. 2021
Kvalifikovaná žádost o informace podaná zastupitelem...

Pro našeho dlouholetého klienta řešíme případ, kdy „opoziční“ zastupitel obce...

20. 01. 2021
Nákup akcií nebo závodu je veřejnou zakázkou na dodávky...

Na konci roku 2020 mohli veřejní zadavatelé zaznamenat vydání zásadního rozsudku...

28. 12. 2020
Výjimka z doby nočního klidu...

Již několikrát se nám dostalo ze strany obcí vcelku netradičního dotazu, který nemířil...

Nahoru