Upravit stránku

Naše specializace

Územní samospráva

Tým odborníků zastřeší celé spektrum činností

Veřejné zakázky

Cílem naší práce je rovný přístup a transparentnost

Stavební právo

Řízení a postupy dle stavebního zákona

Správní řízení

Tato činnost zasahuje do všech právních odvětví

Příprava smluv

Od jednoduché kupní smlouvy po dokumenty na míru

Vedení sporů

Hájíme klienta před soudy správními i civilními

Energetické právo

Licence a podpora výrobcům elektřiny

Správní trestání

Jsme přítomni již při kontrolních úkonech

Životní prostředí

Víme jak prolnout podnikání a právo životního prostředí

Problematika daní a dotací

Všechny druhy daní a dotací

Školské právo

Vedení škol pomůžeme v běžné agendě i ve sporech

Legislativní proces

Náš tým má jak teoretické, tak i praktické zkušenosti

Stručně z KVB

16. 10. 2021
Milostivé léto...

Symbolicky na výročí vzniku samostatné Československé republiky nabývá účinnosti část změnového zákona, jenž novelizuje občanský soudní řád, exekuční řád a další zákony.

11. 10. 2021
Revoluce v předkládání dokumentace o zadávacím řízení ÚOHS...

Na portálu epravo.cz v sekci články je k dispozici článek Mgr. Tomáše Hrstky věnující se revoluci v předkládání dokumentace o zadávacím řízení ÚOHS.

07. 10. 2021
David Bohadlo vedl odborný seminář pro Ministerstvo spravedl...

David Bohadlo vedl odborný seminář pro Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky a Nejvyšší správní soud Slovenské republiky.

Zkušenosti z praxe

20. 10. 2021
Zvýhodnění místních mladých občanů při prodeji pozemků...

Častým dotazem, se kterým se klienti z řad obcí na nás obracejí, je dotaz, zda obce mohou

...

16. 09. 2021
Prokazování technické kvalifikace v případě přeměny právnick...

Na naši advokátní kancelář se obrátilo město, které coby veřejný zadavatel stanovilo

...

20. 07. 2021
Údržba silniční vegetace a případné vyvlastňování ...

Naši klienti mívají v nastalé bouřkové sezóně problém se zajišťováním bezpečnosti

...

Nahoru