Upravit stránku

Naše specializace

Územní samospráva

Tým odborníků zastřeší celé spektrum činností

Veřejné zakázky

Cílem naší práce je rovný přístup a transparentnost

Stavební právo

Řízení a postupy dle stavebního zákona

Správní řízení

Tato činnost zasahuje do všech právních odvětví

Příprava smluv

Od jednoduché kupní smlouvy po dokumenty na míru

Vedení sporů

Hájíme klienta před soudy správními i civilními

Energetické právo

Licence a podpora výrobcům elektřiny

Správní trestání

Jsme přítomni již při kontrolních úkonech

Životní prostředí

Víme jak prolnout podnikání a právo životního prostředí

Problematika daní a dotací

Všechny druhy daní a dotací

Školské právo

Vedení škol pomůžeme v běžné agendě i ve sporech

Legislativní proces

Náš tým má jak teoretické, tak i praktické zkušenosti

Stručně z KVB

29. 07. 2021
Právo na informace...

Nález Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2021, sp. zn. III. ÚS 3339/20 má dopad především na povinné subjekty, které by měly usilovat o to, aby bylo žadatelům o informace maximální možnou měrou vyhověno a nikoliv, aby za každou cenu hledal důvody, jak vyhovění žádosti o informace zabránit.

13. 07. 2021
Občanské průkazy a změna souvisejících zákonů...

Nejznatelnější změnou je bezpochyby zavedení biometrických údajů do občanských průkazů, kromě toho dojde i k úpravám délky platnosti občanských průkazů u osob mladších 6 let a starších 70 let.

05. 07. 2021
Novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů...

Změnový zákon měnil několik právních předpisů především v souvislosti s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů

Zkušenosti z praxe

20. 07. 2021
Údržba silniční vegetace a případné vyvlastňování ...

Naši klienti mívají v nastalé bouřkové sezóně problém se zajišťováním bezpečnosti

...

07. 06. 2021
Změny smluv na stavební zakázky...

Naše praxe nás stále utvrzuje v tom, že je spíše pravidlem než výjimkou uzavírat...

11. 05. 2021
Oceňování věcného břemene inženýrské sítě ve světle poslední...

Již opakovaně se na nás obracejí obce s požadavkem na posouzení postupu provozovatelů...

Nahoru