Pravnik_roku_ikony11
právnická firma roku 2017
právnická firma roku 2016
právnická firma roku 2015
Stručně z KVB
Junior právník/praktikant

KVB advokátní kancelář hledá studenta na pozici junior právník/praktikant

Share
Autovrak a novela zákona o pozemních komunikacích

Mimo hlavní zpravodajské kanály se rovněž ocitla pro obce velice zásadní novela zákona o pozemních komunikacích, která mj. upravuje definici autovraku tak, ...

Share
Smluvní pokuta v nájemních smlouvách

Kromě koronavirových opatření a zákonů došlo též k novele občanského zákoníku, který s účinností od 1. 7. 2020 umožňuje sjednání smluvní pokuty v nájemních smlouvách na nájem bytů.

Share
Neplacení nájemného a výpověď, Zákaz zvyšování nájemného v bytech

Zákonodárci přijali zákony č. 209/2020 Sb. a 210/2020 Sb., jimiž za určitých okolností znemožňují pronajímateli dát výpověď z nájmu z důvodu neplacení nájemného.

Share
Zkušenosti z praxe
Materiální kritérium veřejného prostranství

Nejvyšší soud svým usnesením ze dne 10. dubna 2020, sp. zn. 28 Cdo 699/2019 odmítl dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta žaloba o zaplacení 422 168,53 Kč s příslušenstvím. Žalovanými byly městská část Praha 8 a hlavní město Praha.

Share
Když vlastní s.r.o. nesplňuje podmínky pro „in-house zadávání“…

Mnozí naši klienti z řad měst se dostali do situace, kdy jejich vlastní technické služby (společnosti s ručením omezeným) přestaly splňovat podmínky pro to, aby jim město mohlo zadávat veřejné zakázky „in-house“, tzn. v rámci vertikální spolupráce podle § 11 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Share
Vadný předmět plnění veřejné zakázky

Na naši advokátní kancelář se obrátila obec s žádostí o pomoc, jak postupovat v případě, kdy jí byl v rámci veřejné zakázky dodán předmět veřejné zakázky, jenž nesplňuje technické parametry uvedené v zadávací dokumentaci.

Share
Reklamace kanalizace

V poslední době se na nás obrátily obce, které řeší reklamace teprve pár let provozovaných kanalizací a čističek odpadních vod. Tyto stavby, financované zpravidla ...

Share