Upravit stránku

Naše specializace

Územní samospráva

Tým odborníků zastřeší celé spektrum činností

Veřejné zakázky

Cílem naší práce je rovný přístup a transparentnost

Stavební právo

Řízení a postupy dle stavebního zákona

Správní řízení

Tato činnost zasahuje do všech právních odvětví

Příprava smluv

Od jednoduché kupní smlouvy po dokumenty na míru

Vedení sporů

Hájíme klienta před soudy správními i civilními

Energetické právo

Licence a podpora výrobcům elektřiny

Správní trestání

Jsme přítomni již při kontrolních úkonech

Životní prostředí

Víme jak prolnout podnikání a právo životního prostředí

Problematika daní a dotací

Všechny druhy daní a dotací

Školské právo

Vedení škol pomůžeme v běžné agendě i ve sporech

Legislativní proces

Náš tým má jak teoretické, tak i praktické zkušenosti

Stručně z KVB

30. 03. 2021
Zákon o evidenci skutečných majitelů...

Dne 1. června 2021 nabývá účinnosti zákon o evidenci skutečných majitelů, ve kterém ve vztahu k obcím dochází k vyjasnění některých problémů...

16. 03. 2021
Testování zaměstnanců...

Ministerstvo zdravotnictví svým mimořádným opatřením rozšířilo povinnost provádění testů u zaměstnanců i na veřejné zaměstnavatele, kterými jsou mj. obce...

08. 03. 2021
Odpadová legislativa a obce...

Přinášíme rozhovor s dlouholetým spolupracovníkem naší kanceláře Mgr. Bc. Tomášem Auerem na téma odpadové legislativy pro obce...

Zkušenosti z praxe

25. 03. 2021
Nárok místostarosty na zástupné...

V důsledku stále pokračující pandemie koronaviru, která se nevyhýbá ani představitelům...

22. 02. 2021
Kvalifikovaná žádost o informace podaná zastupitelem...

Pro našeho dlouholetého klienta řešíme případ, kdy „opoziční“ zastupitel obce...

20. 01. 2021
Nákup akcií nebo závodu je veřejnou zakázkou na dodávky...

Na konci roku 2020 mohli veřejní zadavatelé zaznamenat vydání zásadního rozsudku...

Nahoru