• Advokátní, poradenská, akademická, přednášková i publikační činnost v oblastech správního práva a veřejné správy.
  • Zaměření mj. na veřejné stavební právo vč. územního plánování, vyvlastňovací řízení, právo životního prostředí, komunální právo, dotace a veřejnou podporu, herní právo a správní trestání.
  • Participace na rekodifikaci veřejného stavebního práva vč. poradenské činnosti Ministerstvu pro místní rozvoj.
  • Místopředseda a člen Pracovní komise Legislativní rady vlády ČR pro veřejné právo I – komise pro správní právo č. 3.
  • Člen The Group of Independent Experts on the European Charter of Local Self-Government.
  • Člen rozkladových komisí několika ministerstev

Jan Brož vykonává pro klienty s výjimečným nasazením advokátní praxi zaměřenou na oblast správního práva, v rámci které efektivně využívá svých důkladných teoretických znalostí získaných absolvovaným studiem v oboru „Správní právo a právo životního prostředí“ a díky své aktivní účasti na odborných konferencích po celé Evropě. Současně od absolvování studia práva působí v akademické sféře mj. i jako externí vyučující katedry práva Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

V rámci své specializace se intenzivně věnuje především veřejnému stavebnímu právu, územnímu plánování, právu životního prostředí, komunálnímu právu, dotacím a další veřejné podpoře, hernímu právu a správnímu trestání (a je též spoluautorem hojně citovaného komentáře k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). Ve všech těchto oblastech též již několik let úspěšně zastupuje klienty jak před správními orgány, tak před správními soudy a Ústavním soudem.

Jan Brož je místopředsedou a členem Pracovní komise Legislativní rady vlády České republiky (Komise pro veřejné právo I – komise pro správní právo č. 3), rozkladové komise ministra pro místní rozvoj (pro zákon o svobodném přístupu k informacím) a rozkladové komise ministra zdravotnictví. V rámci mezinárodního působení je členem The Group of Independent Experts on the European Charter of Local Self-Government. Dále je členem Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky.

Je autorem či spoluautorem mnoha odborných textů publikovaných v ČR i v zahraničí (příkladmo mezinárodní monografie „The Laws of Transparency in Action. A European Perspective“ či mezinárodní monografie „Indirect Judicial Review in Administrative Law – Legality vs Legal Certainty in Europe“), jakož i zpracovatelem respektovaných odborných právních vyjádření, expertiz a posudků. V rámci své legislativní praxe poskytuje klientům (a to jak z řad soukromého, tak veřejného sektoru) též odborné služby při tvorbě i připomínkování návrhů zákonů; mezi nejvýznamnější zde patří rekodifikace (veřejného) stavebního práva, na které významně participuje kontinuálně již od roku 2018, a to včetně navazujících novelizací.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti