• Advokátní, poradenská, akademická, přednášková i publikační činnost v oblastech správního práva a veřejné správy.
  • Člen Pracovní komise Legislativní rady vlády ČR.
  • Člen rozkladových komisí několika ministerstev.
  • Autor řady českých i zahraničních publikací a odborných stanovisek.

Jan Brož vykonává pro klienty KVB AK s výjimečným nasazením advokátní praxi zaměřenou na oblast správního práva, v rámci které efektivně využívá též svých důkladných teoretických znalostí získaných při studiu doktorského studijního programu v oboru „Správní právo a právo životního prostředí“ i díky své aktivní účasti na odborných konferencích po celé Evropě. Současně od absolvování studia práva působí v akademické sféře mj. i jako externí vyučující katedry práva Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

V rámci své specializace se intenzivně věnuje především stavebnímu právu, právu životního prostředí, školskému právu, komunálnímu právu, dotacím a další veřejné podpoře, hernímu právu a správnímu trestání (a je též spoluautorem komentáře k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). Ve všech těchto oblastech též již několik let úspěšně zastupuje klienty jak před správními orgány, tak před správními soudy.

Jan Brož je členem Pracovní komise Legislativní rady vlády České republiky (Komise pro veřejné právo I – komise pro správní právo č. 3), rozkladové komise ministryně pro místní rozvoj (pro zákon o svobodném přístupu k informacím) a rozkladové komise ministra zdravotnictví. Dále je členem Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky, při jejím vzniku působil též jako asistent Přezkumné komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

Je autorem či spoluautorem mnoha odborných textů publikovaných v ČR i v zahraničí (příkladmo mezinárodní monografie „The Laws of Transparency in Action. A European Perspective“), jakož i zpracovatelem respektovaných odborných právních vyjádření, expertiz a posudků. V rámci své legislativní praxe poskytuje klientům (a to jak z řad soukromého, tak veřejného sektoru) též odborné služby při tvorbě i připomínkování návrhů zákonů; mezi nejvýznamnější zde patří rekodifikace (veřejného) stavebního práva, na které významně participuje kontinuálně již od roku 2018.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti