• Zkušenosti na pozici asistenta Nejvyššího správního soudu.
  • Proděkan pro strategii a rozvoj a statutární zástupce děkana Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.
  • Autor mnoha desítek odborných článků a komentářů.

Filip Rigel je absolventem magisterského oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde úspěšně dokončil také rigorózní řízení (2007) a doktorské studium v oboru Správní právo a právo životního prostředí (2011). Vedle toho absolvoval obory Politické vědy (2007) a Politologie – africká studia (2010), oba na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. V roce 2012 úspěšně složil odbornou justiční zkoušku.
V letech 2007 až 2014 působil jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu. Poté vstoupil do řad KVB advokátní kanceláře, ve které působí dodnes jako advokát specializující se na správní a daňové řízení, cizinecké, školské a přestupkové právo, územní samosprávu a správní soudnictví. Poradenství ale poskytuje ve všech oblastech správního, trestního a ústavního práva.

Vedle právní praxe je činný také v akademické sféře. Přednáší či přednášel na několika vysokých školách kurzy zaměřené na správní právo i další právní odvětví. V letech 2013 až 2018 působil jako ředitel Ústavu práva VŠKE a v současnosti působí jako proděkan pro strategii a rozvoj a statutární zástupce děkana Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a je členem vědecké rady fakulty i univerzity, členem redakční rady několika odborných časopisů a dalších orgánů.

Filip Rigel se podílí na několika vědeckých projektech a je autorem mnoha desítek odborných článků a několika knižních publikací k místnímu referendu, školství, správnímu řádu, soudnímu řádu správnímu, malým rozpočtovým pravidlům, reklamnímu, komunálnímu a přestupkovému právu či základním právům a svobodám. Jako akreditovaný lektor školí rovněž úředníky územních samosprávných celků, zejm. v oblasti svobodného přístupu k informacím.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti