• Klientům KVB advokátní kanceláře poskytuje právní služby zejména v oblasti zákona o obcích a závazkového práva.
  • Lektor problematiky hospodaření a nakládání s obecním majetkem.
  • Bohatá praxe v rámci Poradny pro obce.
  • Spoluautor komentáře k zákonu o obcích.

Václav Chmelík je absolventem Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze, na které po obhajobě rigorózní práce na téma „Právní úprava nakládání s komunálním majetkem“ získal rovněž titul doktora práv (JUDr.)

S KVB advokátní kanceláří začal spolupracovat již jako student v roce 2013. V roce 2015 se v KVB advokátní kanceláři stal advokátním koncipientem, od roku 2019 je po složení advokátní zkoušky advokátem.

Ve své praxi se zabývá zejména právem územních samosprávných celků s důrazem na zákon o obcích a další pro každodenní chod obce nezbytné zákony a právem závazkovým. Bohaté zkušenosti s problémy územních samosprávných celků získal a nadále je i aktivně rozšiřuje v rámci Poradny pro obce, kterou KVB advokátní kancelář zajišťuje pro Svaz měst a obcí České republiky.

Znalosti a zkušenosti z oblasti práva územních samosprávných celků sám využívá jako člen zastupitelstva a rady obce Rosice. Mimo jiné publikační činnosti je spoluautorem publikace „Zákon o obcích. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2019“.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti