Své služby nabízíme i v otázkách tvorby právních předpisů a legislativního procesu. Klientům nabízíme zejména výklad a hodnocení připravované či nové legislativy s důrazem na potenciální i faktické dopady zmíněných právních předpisů na klienta. Dále jsme klientům připraveni zpracovat též podklady pro připomínkování návrhů zákonných i podzákonných předpisů. Tyto služby jsme schopni našim klientům nabídnout zejména díky dlouholetým praktickým i teoretickým zkušenostem členů našeho týmu, kteří se podíleli či stále podílejí na vzniku právních předpisů v různých poradních orgánech participujících na legislativním procesu v ČR.

Legislativní proces pro soukromý sektor

Z dosavadních služeb naší kanceláře

 • Výkladová stanoviska k zákonu o registru smluv s možnými dopady na konkrétní právnické osoby.
 • Výkladová stanoviska k občanskému zákoníku dle potřeb klienta.
 • Hodnocení dopadů nového zákona o veřejných zakázkách.
 • Připomínkování právních předpisů během jejich tvorby.
 • Podílení se na některých ustanoveních občanského zákoníku.
 • Metodická a aplikační činnost zákona o svobodném přístupu k informacím.

Publikační a odborná činnost členů týmu

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.

 • K připravované novelizaci shromažďovacího práva. OBEC a finance. Praha: Triada, spol. s r. o., 2015, roč. 20, č. 1, s. 44–45.

JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

 • Tvorba právních předpisů z pohledu územní samosprávy. Legislativní proces (teorie a praxe). Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, s. p. o., 2011, s. 158–176.
 • Člen legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR.

Mgr. Lukáš Rothanzl

 • Ke dni 1. 9. 2014 byl jmenován Legislativní radou vlády ČR členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I – správní právo č. 1.

JUDr. Václav Chmelík

 • Novela zákona o obcích nabyla účinnost 1. července 2016. OBEC a finance. Praha: Triada, spol. s r. o., 2016, roč. 21, č. 3, s. 42.

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

 • K připravované novelizaci shromažďovacího práva. OBEC a finance. Praha: Triada, spol. s r. o., 2015, roč. 20, č. 1, s. 44–45.
 • Devátá novela zákona o místních poplatcích. Právní zpravodaj: časopis pro právo a podnikání. Praha: C. H. Beck, 2004, roč. 5, č. 1, s. 7–10.
 • K novele zákona o vysokých školách. Právní zpravodaj: časopis pro právo a podnikání. Praha: C. H. Beck, 2001, roč. 2, č. 6, s. 7–8.
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti