• Praxe na Ústavním soudu.
  • Spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj na přípravách pro čerpání dotací.
  • Spoluautor komentáře zákona o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků.

Michal Bouška je advokátem, který se v průběhu své právní praxe v KVB advokátní kanceláři s.r.o., věnoval celé škále právních odvětví, což nyní může zúročit při poskytování právního poradenství územním samosprávným celkům. Vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a zároveň politologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Již během studií vykonával odbornou praxi mimo jiné na Ústavním soudu a v nevládní organizaci poskytující poradenství občanské společnosti.

V rámci KVB advokátní kanceláře s.r.o. se zabývá právními aspekty poskytování dotací na národní i unijní úrovni, včetně zastupování klientů při obraně proti krácení dotací a v řízení o odvodu za porušení rozpočtové kázně. Spolupracoval též s Ministerstvem pro místní rozvoj na přípravách pro čerpání dotací během aktuálního programového období EU 2014-2020. Dále se zaměřuje na problematiku územního plánování, v rámci níž pravidelně zastupuje klienty v soudních řízeních o návrhu na zrušení územního plánu či jeho změny a poskytuje poradenství při vypořádání námitek a připomínek k návrhu nové územně plánovací dokumentace. V advokátní praxi se věnuje také dalším procesům z oboru stavebního práva (vč. řízení o dodatečném povolení stavby), široké agendě práva územních samosprávných celků a právu životního prostředí (vč. problematiky posuzování vlivů na životní prostředí; procesy EIA a SEA).

Na témata spadající do uvedených právních odvětví publikuje a též vystupuje na odborných seminářích či konferencích. Je spoluautorem komentáře k zákonu o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Znalosti z oblasti práva pak uplatňuje i jako člen Komise pro životní prostředí zřízené Radou statutárního města Pardubice.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti