• Člen Legislativní rady vlády ČR a rozkladových komisí ministerstev.
  • Člen poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání.
  • Lektor a zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu Praha.
  • Spoluautor komentářů ke správnímu řádu, soudnímu řádu správnímu a přestupkovému zákonu.

David Bohadlo je advokátem s dlouholetými zkušenostmi z veřejné správy. Působil na Krajském úřadu Pardubického kraje ve funkci vedoucího oddělení vnitřních věcí a zástupce vedoucího organizačního a právního odboru a krajského živnostenského úřadu a zastával též funkci ředitele Legislativní a právní sekce Svazu měst a obcí České republiky.

V advokátní praxi se zaměřuje na různorodé správní procesy (např. stavební právo, právo životního prostředí či školské právo), právo územních samosprávných celků, právní aspekty organizace a činnosti veřejné správy a širokou problematiku přestupků. V oblasti legislativy se podílí též na rekodifikaci českého (veřejného) stavebního práva jako člen ad hoc ustavené komise Legislativní rady vlády pro nový stavební zákon.

David Bohadlo je členem Legislativní rady vlády, Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky, rozkladové komise Ministerstva vnitra a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání, lektorem a zkušebním komisařem Institutu pro veřejnou správu Praha. Zároveň byl přizván do expertního týmu Nejvyššího státního zastupitelství pro oblast Compliance.

Je mj. spoluautorem komentáře správního řádu, soudního řádu správního, zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, publikace Správní trestání z hlediska praxe a judikatury či Legislativní proces – teorie a praxe. Jmenované odborné publikace jsou hojně citovány v judikatuře správních soudů, včetně Nejvyššího správního soudu a Ústavním soudem.

Je vyhledávaným lektorem a zároveň dlouholetým zkušebním komisařem úředníků veřejné správy pro získání jejich odborné způsobilosti. K aktuálním otázkám správního práva vystupuje na odborných konferencích.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti