Upravit stránku
  • Poskytuje právní poradenství územním samosprávným celkům v oblasti územního plánování a stavebního řádu
  • Zaměřuje se na problematiku správního řízení

Petr Malíšek absolvoval magisterský obor právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v roce 2020, kde úspěšně složil státní závěrečnou zkoušku a obhájil diplomovou práci na téma „Kasační princip správního soudnictví a výjimky z něj“.

Při studiu získal cenné zkušenosti několikaletou praxí na odboru veřejných zakázek Rektorátu Masarykovy univerzity a rovněž v brněnské advokátní kanceláři zaměřující se na právo korporátní a závazkové.

Zkušenosti se správním řízením a problémy územních samosprávných celků v oblasti územního plánování a stavebního řádu získal a nadále je i aktivně rozšiřuje v rámci Poradny pro obce, kterou KVB advokátní kancelář zajišťuje pro Svaz měst a obcí České republiky.

Nahoru