• Poskytuje právní služby klientům KVB advokátní kanceláře zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek, energetického práva a stavebního práva veřejného. Kromě toho se Tomáš skvěle orientuje i v dalších oblastech správního práva.

Tomáš Hrstka je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V KVB advokátní kanceláři působil už jako student, sbíral však zkušenosti i v jiných oblastech (na praxi působil i na Nejvyšším správním soudu a v Kanceláři veřejného ochránce práv). Poslední semestr studia strávil v rámci programu ERASMUS+ na studijním pobytu na Universiteit Gent (Belgie).

Od půlky roku 2015 byl Tomáš zaměstnancem KVB advokátní kanceláře, kde působil jako advokátní koncipient. V únoru roku 2019 složil advokátní zkoušku s prospěchovým stupněm „výtečně“ a od června roku 2019 se připojil ke svým kolegům už jako trvale spolupracující advokát.

Dlouhodobě se věnuje především právní regulaci zadávání veřejných zakázek, stavebnímu právu a energetice. Specializované právní služby pak klientům poskytuje též v oblasti správního trestání jako takového. Při své činnosti v KVB advokátní kanceláři odpovídá za administrátorství zadávacích řízení na veřejné zakázky a přípravu nabídek dodavatelů. Kromě toho je Tomáš schopen klientům poskytovat komplexní právní poradenství v rámci celého spektra odvětví správního práva. Díky dlouhodobému působení v KVB advokátní kanceláři je Tomáš Hrstka velmi dobře seznámen i s právem územních samosprávných celků, včetně otázek týkajících se výkonu dozoru nad nimi.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti