• Poskytuje právní služby klientům KVB advokátní kanceláře zejména v právu občanském, právu obchodních korporací, komunálním právu a pracovním právu.
  • Ve zvláštní oblibě má právo duševního vlastnictví.

Viktor Kalabza je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v KVB advokátní kanceláři s.r.o. působí od jejího počátku. Bohaté zkušenosti získal při spolupráci na projektech Svazu měst a obcí ČR, kde se věnoval právnímu poradenství obcím ve všech oblastech práva, které se dotýkají fungování místních samospráv, od nakládání s obecním majetkem až po správní řízení vedená v přenesené působnosti. V advokátní kanceláři se zaměřuje zejména na soukromé právo – sepisování a revizi smluvní dokumentace včetně přípravy smluv k veřejným zakázkám, vymáhání pohledávek a dále na právo obchodních korporací. Klientům z řad měst a obcí poskytuje, s ohledem na svou dřívější praxi, též poradenství v oblastech práva na informace, zákona o obcích, pracovního práva, stavebního práva a dalších, ať již formou konzultací či rozsáhlejších odborných stanovisek. Zvláštní zálibou, a vzhledem k rychlému technologickému rozvoji i určitou výzvou, je pak pro něho právo duševního vlastnictví.

Viktor Kalabza se jako advokát řídí tím, že je důležité nejen dobře se orientovat v džungli právních předpisů, ale stejně tak důležité je zachovat si při tom nadhled a zdravý rozum.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti