Naše klienty zastupujeme také při ochraně a prosazování jejich zájmů v podnikatelských odvětvích, která jsou regulována právem životního prostředí. Náš tým má bohaté zkušenosti zejména z oblasti odpadového hospodářství a problematiky ochrany přírody a krajiny v kontextu stavebnictví. Věnujeme se též problematice posuzování vlivů záměrů či koncepcí na životní prostředí (procesy EIA a SEA).

Právo životního prostředí pro soukromý sektor

Z dosavadních služeb naší kanceláře

  • Zastupování klientů v řízeních dle zákona o ochraně přírody a krajiny, zejména v pak řízeních o uložení povinnosti.
  • Zastupování významného zpracovatele odpadů při kontrolních úkonech České inspekce životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny a v následném správním řízení o uložení povinnosti.
  • Zastupování v řízeních o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů.
  • Právní poradenství ve věci (ne)opodstatněnosti požadavku správního orgánu na zpracování posouzení vlivu změny územního plánu na životní prostředí.

Publikační a odborná činnost členů týmu

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.

  • Instanční a soudní přezkum opatření obecné povahy. In: Správní procesy v právu životního prostředí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 2010, s. 138–151.

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

  • Samostatná a přenesená působnost obcí v oblasti ochrany životního prostředí. In: Právna úprava starostlivosti o životné prostredie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2008, s. 32–47.
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti