Našim klientům poskytujeme odborné právní poradenství ve věci žádostí o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím i podle zákona o právu na informace o životním prostředí. Jsme připraveni Vám pomoci s přípravou žádosti o informace, jakož i s uplatňováním opravných prostředků proti postupu povinných subjektů včetně obrany před správním soudem.

Svobodný přístup k informacím pro soukromý sektor

Z dosavadních služeb naší kanceláře

 • Vyhotovování stanovisek týkající se oblasti práva na informace.
 • Poradenství klientům při poskytování informací.
 • Tvorba podkladů pro rozhodování v této oblasti.
 • Zastupování klientů při neposkytnutí požadovaných informací ve správním řízení a v soudním řízení.

Publikační a odborná činnost členů týmu

Mgr. Lukáš Rothanzl

 • Metodické doporučení k postupu povinných subjektů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – Vyřizování žádostí o informace ze správních spisů. Tiskárna Ministerstva vnitra, 2009.
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2016, 1238 s.
 • Je členem rozkladové komise Ministerstva průmyslu a obchodu k zákonu č. 106/1999 Sb.
 • Ke dni 1. 9. 2014 byl jmenován Legislativní radou vlády ČR členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I – správní právo č. 1.

Mgr. Bc. Tomáš Auer

 • Kdy účtovat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace? Obec a finance. Praha: Triada, spol. s.r.o. 2017, č. 3.
 • Přelomové rozhodnutí nebo cesta do slepé uličky? Moderní obec. Praha, 2018, č. 1, s. 48.
 • Obchodní společnosti ve vlastnictví obcí a poskytování informací. Obec a finance. Praha: Triada, spol. s.r.o., 2018, č. 2.
 • Obchodní společnosti a poskytování informací podruhé. Obec a finance. Praha: Triada, spol. s.r.o., 2018, č. 3.

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.

 • Judikatura NSS: Svobodný přístup k informacím in Soudní rozhledy, 2018, číslo 7-8, str. 221-225.
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti