Upravit stránku

Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu se ve svém rozsudku ze dne 9. 12. 2020, sp. zn. 31 Cdo 2402/2020, zabýval otázkou možné náhrady nemajetkové újmy za průtahy ve správním řízení, a konstatoval, že právo na projednání věci v přiměřené době, které je obsahově shodné s právem na projednání věci bez zbytečných průtahů ve smyslu čl. 38 odst. 2 Listiny základních práva svobod, mají účastníci správních řízení, na něž dopadá čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, nebo jejichž předmětem je základní právo nebo svoboda, bez ohledu na to, zda na daná správní řízení navazoval či nenavazoval soudní přezkum.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti