Upravit stránku

Právo na informace

Nález Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2021, sp. zn. III. ÚS 3339/20 má dopad především na povinné subjekty, které by měly usilovat o to, aby bylo žadatelům o informace maximální možnou měrou vyhověno a nikoliv, aby za každou cenu

...

Škody způsobené nezletilými

Novela občanského zákoníku, která usiluje o omezení dětských dluhů, nabývá účinnosti také 1. července 2021 a na obce a školy může mít vliv především změna u ustanovení týkající se náhrady škody způsobené nezletilými.

Změny smluv na stavební zakázky

Naše praxe nás stále utvrzuje v tom, že je spíše pravidlem než výjimkou uzavírat dodatky ke smlouvám o dílo na stavební práce prováděné pro obec, kterými jsou smluvně ošetřeny „vícepráce“, třeba i dlouhé měsíce po tom, co...
Nahoru