Upravit stránku

Střet zájmů

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 29. října 2020, č. j. 9 As 173/2020-32, navázal na nález Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 38/17, v němž zrušil ustanovení § 14b odst. 1 písm. a), b) a c) zákona o...

Nahoru