Online poradna KVB advokátní kanceláře

Aby byly naše právní služby ještě dostupnější, zprovoznili jsme pro Vás on-line poradnu, která maximálně usnadňuje a zjednodušuje jejich objednávání i poskytování. Níže naleznete odpovědi na 10 nejčastěji kladených otázek týkajících se jejího fungování. 

1. Jak správně službu objednat?

Po odeslání objednávky od nás obdržíte automaticky generovaný e-mail s údaji pro provedení platby bankovním převodem (pro Váš větší komfort obdržíte také QR kód platby). Po té, co Vaši objednávku prostudujeme, a na účet nám bude připsána Vámi zaplacená záloha, zašleme Vám e-mail s potvrzením, že na Vaší objednávce začínáme pracovat. (V současnosti pro Vás připravujeme také možnost zaplacení prostřednictvím platební brány.)

2. Proč musím vkládat své osobní údaje a jak s nimi bude nakládáno?

Osobní údaje jsou třeba ze dvou důvodů: zaprvé, před potvrzením objednávky si potřebujeme ověřit, zda Váš požadavek nekoliduje se zájmy některého z našich stávajících klientů (pak bychom jej bohužel museli odmítnout), a zadruhé, osobní údaje klienta se stávají součástí smlouvy o poskytnutí právní služby, kterou s námi vyplněním a odesláním formuláře uzavíráte. Bude s nimi samozřejmě nakládáno s nejvyšší možnou opatrností a péčí, nebudou poskytovány neoprávněným osobám a budou využívány pouze k účelu, pro který byly uděleny.

3. Co se stane, pokud bude moje objednávka v konfliktu zájmů se zájmy jiného klienta?

Takovou objednávku bychom bohužel museli odmítnout. Jedná se o výjimečné případy, nicméně pokud se tak stane, klienta o tomto vždy obratem informujeme a uhrazenou platbu v plné výši vracíme na účet, ze kterého byla odeslána. Přečtěte si naše zásady nakládání s osobními údaji.

4. Jak správně popsat svůj problém a položit dotaz, abyste mi mohli odpovědět?

Stručně, ale výstižně. Pokuste se do popisu zahrnout veškeré informace, které považujete za relevantní pro to, abychom problému porozuměli, ale nezabíhejte do zbytečných podrobností. Na základě tohoto popisu pak formulujte konkrétní otázku či otázky, jejichž zodpovězení žádáte. Ptejte se dostatečně určitě, odpovědi na tyto dotazy budou jádrem námi poskytnuté právní rady. Není se ale čeho bát – pokud by nám otázka nebyla jasná nebo pokud bychom potřebovali více informací, pak Vás kontaktujeme a objednávku společně doplníme. 

5. Jak budou ochráněny důvěrné informace, které Vám poskytnu?

Jsme si vědomi toho, že nám svěřujete důvěrné informace, a proto děláme vše pro to, aby byly v bezpečí nejen při jejich přenosu, ale též po ukončení poskytování právní služby. Webové rozhraní poradny i portál, kde probíhají Video konzultace, jsou chráněny šifrováním, což zabraňuje tomu, aby informace kdokoli během přenosu zachytil a přečetl či poslechl. Vše, co nám jakoukoliv cestou sdělíte, zůstane důvěrné i po ukončení poskytování služby, neboť jako advokáty nás váže zákonná povinnost mlčenlivosti.

6. Kdy mohu očekávat potvrzení své objednávky?

Potvrzení můžete očekávat nejpozději následující pracovní den po připsání platby na náš účet. Po dokončení Vaší objednávky ji prostudujeme a buď od nás obdržíte e-mail s potvrzením, že začínáme zpracovávat písemnou odpoveď na Váš dotaz, anebo budete kontaktováni za účelem sjednání termínu Telefonické, Video či Osobní konzultace. Výjimečně, pokud bychom zjistili konflikt zájmů se zájmy jiného klienta, byste byli vyrozuměni, že Vaši objednávku nemůžeme přijmout, a peníze Vám vrátíme. 

7. Kdy a jak obdržím odpověď na svůj dotaz?

Čas a způsob doručení odpovědi na Váš dotaz se liší v závislosti na typu právní služby, kterou jste si zvolili. Písemnou radu Vám do e-mailové schránky doručíme zpravidla následující pracovní den po potvrzení objednávky, nejpozději však do pěti pracovních dní. Telefonická, Video nebo Osobní konzultace proběhne v termínu, na kterém se společně dohodneme. 

8. Potřebuji odpověď co nejdříve. Mohu nějak uspíšit poskytnutí služby?

V případě, že spěcháte na svoji odpověď, sdělte nám tuto informaci při vyplňování formuláře. Vepište ji, prosím, do pole, kde svoji právní věc popisujete, a to nejlépe ještě před samotný text, abychom si toho na první pohled všimli. Snažíme se každé takové žádosti maximálně vyhovět, je-li to v našich silách. Při platbě bankovním převodem nám můžete také poslat potvrzení o provedení platby (zadání příkazu k úhradě) z elektronického bankovnictví.

9. Potřebuji k Video konzultaci nějaké zvláštní zařízení, vybavení či software?

K Video konzultaci je potřeba připojení k internetu, mikrofon a webkamera, tedy běžné vybavení dnešních notebooků i telefonů. Pro čistější přenos zvuku můžeme doporučit sluchátka s mikrofonem, ale není to nezbytné. Konzultace probíhají primárně přes Skype.  Pokud program či aplikaci máte, připište nám, prosím, své „Skype jméno“ do objednávkového formuláře. Pro neregistrované uživatele je tu možnost Video konzultace přímo v prohlížeči, bez nutnosti instalace. K tomu více zde: https://www.skype.com/cs/free-conference-call/. Mimo Skype jsme otevřeni i jiným možnostem, na čemž se můžeme individuálně dohodnout. 

10. Jak mám postupovat, pokud nebude služba poskytnuta? Dostanu své peníze zpět?

Pokud nebudeme z důvodů na naší straně schopni v domluveném čase poskytnout objednanou právní službu nebo pokud Vám nebudeme moci právní službu poskytnout z důvodu střetu zájmů se zájmy našeho stávajícího klienta, peníze Vám automaticky obratem vrátíme na účet. Pokud budeme z důvodů na naší straně v prodlení s poskytnutím objednané právní služby v domluveném čase, můžete nás kdykoliv požádat o vrácení peněz. Co se Písemné rady týče, toto platí, pokud neobdržíte odpověď ani do pěti pracovních dní po potvrzení objednávky. Stejně tak to platí pro Telefonickou, Video či Osobní konzultaci, pokud se z důvodů na naší straně a bez sjednání náhradního termínu neuskuteční. 

 • 1. Jak správně službu objednat?

  Po odeslání objednávky od nás obdržíte automaticky generovaný e-mail s údaji pro provedení platby bankovním převodem (pro Váš větší komfort obdržíte také QR kód platby). Po té, co Vaši objednávku prostudujeme, a na účet nám bude připsána Vámi zaplacená záloha, zašleme Vám e-mail s potvrzením, že na Vaší objednávce začínáme pracovat. (V současnosti pro Vás připravujeme také možnost zaplacení prostřednictvím platební brány.)

 • 2. Proč musím vkládat své osobní údaje a jak s nimi bude nakládáno?
  Osobní údaje jsou třeba ze dvou důvodů: zaprvé, před potvrzením objednávky si potřebujeme ověřit, zda Váš požadavek nekoliduje se zájmy některého z našich stávajících klientů (pak bychom jej bohužel museli odmítnout), a zadruhé, osobní údaje klienta se stávají součástí smlouvy o poskytnutí právní služby, kterou s námi vyplněním a odesláním formuláře uzavíráte. Bude s nimi samozřejmě nakládáno s nejvyšší možnou opatrností a péčí, nebudou poskytovány neoprávněným osobám a budou využívány pouze k účelu, pro který byly uděleny.
 • 3. Co se stane, pokud bude moje objednávka v konfliktu zájmů se zájmy jiného klienta?
  Takovou objednávku bychom bohužel museli odmítnout. Jedná se o výjimečné případy, nicméně pokud se tak stane, klienta o tomto vždy obratem informujeme a uhrazenou platbu v plné výši vracíme na účet, ze kterého byla odeslána. Přečtěte si naše zásady nakládání s osobními údaji.
 • 4. Jak správně popsat svůj problém a položit dotaz, abyste mi mohli odpovědět?
  Stručně, ale výstižně. Pokuste se do popisu zahrnout veškeré informace, které považujete za relevantní pro to, abychom problému porozuměli, ale nezabíhejte do zbytečných podrobností. Na základě tohoto popisu pak formulujte konkrétní otázku či otázky, jejichž zodpovězení žádáte. Ptejte se dostatečně určitě, odpovědi na tyto dotazy budou jádrem námi poskytnuté právní rady. Není se ale čeho bát – pokud by nám otázka nebyla jasná nebo pokud bychom potřebovali více informací, pak Vás kontaktujeme a objednávku společně doplníme. 
 • 5. Jak budou ochráněny důvěrné informace, které Vám poskytnu?
  Jsme si vědomi toho, že nám svěřujete důvěrné informace, a proto děláme vše pro to, aby byly v bezpečí nejen při jejich přenosu, ale též po ukončení poskytování právní služby. Webové rozhraní poradny i portál, kde probíhají Video konzultace, jsou chráněny šifrováním, což zabraňuje tomu, aby informace kdokoli během přenosu zachytil a přečetl či poslechl. Vše, co nám jakoukoliv cestou sdělíte, zůstane důvěrné i po ukončení poskytování služby, neboť jako advokáty nás váže zákonná povinnost mlčenlivosti.
 • 6. Kdy mohu očekávat potvrzení své objednávky?
  Potvrzení můžete očekávat nejpozději následující pracovní den po připsání platby na náš účet. Po dokončení Vaší objednávky ji prostudujeme a buď od nás obdržíte e-mail s potvrzením, že začínáme zpracovávat písemnou odpoveď na Váš dotaz, anebo budete kontaktováni za účelem sjednání termínu Telefonické, Video či Osobní konzultace. Výjimečně, pokud bychom zjistili konflikt zájmů se zájmy jiného klienta, byste byli vyrozuměni, že Vaši objednávku nemůžeme přijmout, a peníze Vám vrátíme. 
 • 7. Kdy a jak obdržím odpověď na svůj dotaz?
  Čas a způsob doručení odpovědi na Váš dotaz se liší v závislosti na typu právní služby, kterou jste si zvolili. Písemnou radu Vám do e-mailové schránky doručíme zpravidla následující pracovní den po potvrzení objednávky, nejpozději však do pěti pracovních dní. Telefonická, Video nebo Osobní konzultace proběhne v termínu, na kterém se společně dohodneme. 
 • 8. Potřebuji odpověď co nejdříve. Mohu nějak uspíšit poskytnutí služby?
  V případě, že spěcháte na svoji odpověď, sdělte nám tuto informaci při vyplňování formuláře. Vepište ji, prosím, do pole, kde svoji právní věc popisujete, a to nejlépe ještě před samotný text, abychom si toho na první pohled všimli. Snažíme se každé takové žádosti maximálně vyhovět, je-li to v našich silách. Při platbě bankovním převodem nám můžete také poslat potvrzení o provedení platby (zadání příkazu k úhradě) z elektronického bankovnictví.
 • 9. Potřebuji k Video konzultaci nějaké zvláštní zařízení, vybavení či software?
  K Video konzultaci je potřeba připojení k internetu, mikrofon a webkamera, tedy běžné vybavení dnešních notebooků i telefonů. Pro čistější přenos zvuku můžeme doporučit sluchátka s mikrofonem, ale není to nezbytné. Konzultace probíhají primárně přes Skype.  Pokud program či aplikaci máte, připište nám, prosím, své „Skype jméno“ do objednávkového formuláře. Pro neregistrované uživatele je tu možnost Video konzultace přímo v prohlížeči, bez nutnosti instalace. K tomu více zde: https://www.skype.com/cs/free-conference-call/. Mimo Skype jsme otevřeni i jiným možnostem, na čemž se můžeme individuálně dohodnout. 
 • 10. Jak mám postupovat, pokud nebude služba poskytnuta? Dostanu své peníze zpět?
  Pokud nebudeme z důvodů na naší straně schopni v domluveném čase poskytnout objednanou právní službu nebo pokud Vám nebudeme moci právní službu poskytnout z důvodu střetu zájmů se zájmy našeho stávajícího klienta, peníze Vám automaticky obratem vrátíme na účet. Pokud budeme z důvodů na naší straně v prodlení s poskytnutím objednané právní služby v domluveném čase, můžete nás kdykoliv požádat o vrácení peněz. Co se Písemné rady týče, toto platí, pokud neobdržíte odpověď ani do pěti pracovních dní po potvrzení objednávky. Stejně tak to platí pro Telefonickou, Video či Osobní konzultaci, pokud se z důvodů na naší straně a bez sjednání náhradního termínu neuskuteční. 
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti