Upravit stránku

Novelou, z níž nejvíce medializovanou bylo určení vzdálenosti pro předjíždění cyklistů, dochází mj. k rozšíření pravomocí obecní policie na úseku provozu na pozemních komunikacích, kdy bude nově oprávněna příkazem na místě projednat přestupky za užití vyhrazeného jízdního pruhu či porušení povinnosti přepravované osoby, která se může aktivně podíle na jízdě vozidla (typicky tzv. beerbike), nepožít alkoholický nápoj nebo neužít jinou návykovou látku před zahájením jízdy nebo během ní.

V rámci senátorských pozměňovacích návrhů byla zakotvena i úprava zákona o pozemních komunikacích, kdy by nově obec mohla iniciovat odstranění vraků na veřejně přístupných účelových komunikacích, které nejsou v jejím vlastnictví.

Nahoru