Upravit stránku

Mnozí naši klienti z řad měst se dostali do situace, kdy jejich vlastní technické služby (společnosti s ručením omezeným) přestaly splňovat podmínky pro to, aby jim město mohlo zadávat veřejné zakázky „in-house“, tzn. v rámci vertikální spolupráce podle § 11 zákona o zadávání veřejných zakázek. Zejména tedy není splněna ta podmínka (v novém zákoně již zcela konkrétně vyjádřená), že více než 80 % celkové činnosti technických služeb je prováděno při plnění úkolů pro město (jako jediného společníka).

Řada měst se proto rozhodla tuto situaci řešit založením nové společnosti a rozdělením činností mezi své společnosti tak, aby nová společnost podmínky pro přímé zadávání splňovala. (Možných variant řešení je samozřejmě více a jejich vhodnost záleží vždy na konkrétních okolnostech.)

Samo založení společnosti s ručením omezením není krokem nijak složitým. Skutečná práce spočívá v tom, vše organizačně a ekonomicky nastavit tak, aby původní i nová společnost řádně fungovaly a provedený krok skutečně splnil svůj účel. Přitom je třeba řešit řadu záležitostí právních – revizi smluv stávající společnosti a přípravu smluv pro společnost novou, převody majetku, převody zaměstnanců při respektování příslušných ustanovení zákoníku práce, získání potřebných veřejnoprávních oprávnění a podobně. Současně je třeba mít neustále na paměti, že zejména jednatel původní společnosti je povinen jednat s péčí řádného hospodáře a potřebnou loajalitou. Nelze jednoduše vyvádět majetek z jedné společnosti do druhé – byť je za splnění dalších podmínek možné využít určitá výhodnější pravidla, která zákon o obchodních korporacích upravuje v rámci koncernového práva.

Nejen v této souvislosti také často města, jako jediní společníci, řeší, jak nejefektivněji vlastnímu s.r.o. poskytnout majetek – a to i z hlediska daňového a účetního.

I v těchto otázkách našim klientům poskytujeme odborné právní poradenství a konzultace včetně přípravy potřebných dokumentů.

Nahoru