V rámci zákona o místních poplatcích dochází již od 1. 1. 2021 k úpravě poplatku z pobytu, konkrétně k rozšíření „pobytů“, které nejsou předmětem poplatku. Jedná se o pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou (z veřejného zdravotního pojištění), pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda. Zároveň se rozšiřuje osvobození od poplatku na všechny pobyty ve zdravotnických zařízeních poskytujících lůžkovou péči. Výjimkou jsou osoby, kterým je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče, pokud není jejich pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Zároveň připomínáme, že od 1. 1. 2021 se maximální výše místního poplatku z pobytu zvýšila z 21 Kč na 50 Kč za jeden den pobytu.

Další novinkou je i úprava zákona o dani z nemovitých věcí. Obce mohou v rámci obecně závazné vyhlášky pro všechny nemovité věci na území celé obce nebo pro všechny nemovité věci na území jednotlivé části obce stanovit místní koeficient. Doposud tento koeficient mohl být ve výši 2, 3, 4 nebo 5. S novelou je možné využít i desetinných míst, kdy lze místní koeficient stanovit v rozmezí 1,1 až 5, přičemž koeficient musí být stanoven s přesností na jedno desetinné místo.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti