V souvislosti se stále narůstajícími cenami (nejen) stavebních materiálů se na nás obracejí klienti s požadavkem, zda a jakým způsobem mají do připravovaných veřejných zakázek na stavební práce zakomponovat inflační doložky.

Je zcela nesporné, že zavedení inflační doložky do smlouvy o dílo je osvědčený nástroj na předcházení nepředvídatelným situacím, kterých bylo v roce 2021 skutečně hodně, a to nejen v souvislosti se stavebními pracemi a navýšením cen stavebních materiálů. Zákonná právní úprava navíc s těmito doložkami počítá, a to právě v institutu výhrady změny závazku dle ustanovení § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek – následné navyšování cen dle původně vyhrazených podmínek přitom nebude posuzováno za podstatnou (a tudíž zakázanou) změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Naše klienty však upozorňujeme, že je třeba nezapomínat na to, že využití inflačních doložek však není povinné, přičemž s ohledem na smysl a účel inflačních doložek se jejich využití příliš nehodí pro veřejné zakázky malého rozsahu a obecně veřejné zakázky na stavební práce, které mají být realizovány v přímé časové souvislosti se zadávacím řízení a které nebudou realizovány časový úsek přesahující jeden rok, neboť z naší zkušenosti jsou stavební podnikatelé schopni nacenit svou práci a stavební materiál i s rezervou pro určitý cenový vývoj, jedná-li se o akci, kterou je možné realizovat hned v návaznosti na zadávací či výběrové řízení a která si nevyžádá významné rozložení dodávek stavebních materiálů v čase. 

Na závěr rovněž uvádíme, že pro správnou implementaci inflačních doložek je třeba jejich aplikaci zakotvit jasně a určitě již do zadávací dokumentace, jakož i do obsahu smlouvy na veřejnou zakázku, aby následné navyšování cen bylo skutečně v souladu s vyhrazenou změnou závazku a zákonem o zadávání veřejných zakázek.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti