<p>Mnozí naši klienti z&nbsp;řad měst se dostali do situace, kdy jejich vlastní technické služby (společnosti s&nbsp;ručením omezeným) přestaly splňovat podmínky pro to, aby jim město mohlo zadávat veřejné zakázky „in-house“, tzn. v&nbsp;rámci vertikální spolupráce podle § 11 zákona o zadávání veřejných zakázek. Zejména tedy není splněna ta podmínka (v novém zákoně již zcela konkrétně vyjádřená), že více než 80 % celkové činnosti technických služeb je prováděno při plnění úkolů pro město (jako jediného společníka).</p> <p>Řada měst se proto rozhodla tuto situaci řešit založením nové společnosti a rozdělením činností mezi své společnosti tak, aby nová společnost podmínky pro přímé zadávání splňovala. (Možných variant řešení je samozřejmě více a jejich vhodnost záleží vždy na konkrétních okolnostech.)</p> <p>Samo založení společnosti s&nbsp;ručením omezením není krokem nijak složitým. Skutečná práce spočívá v&nbsp;tom, vše organizačně a ekonomicky nastavit tak, aby původní i nová společnost řádně fungovaly a provedený krok skutečně splnil svůj účel. Přitom je třeba řešit řadu záležitostí právních – revizi smluv stávající společnosti a přípravu smluv pro společnost novou, převody majetku, převody zaměstnanců při respektování příslušných ustanovení zákoníku práce, získání potřebných veřejnoprávních oprávnění a podobně. Současně je třeba mít neustále na paměti, že zejména jednatel původní společnosti je povinen jednat s&nbsp;péčí řádného hospodáře a potřebnou loajalitou. Nelze jednoduše vyvádět majetek z&nbsp;jedné společnosti do druhé – byť je za splnění dalších podmínek možné využít určitá výhodnější pravidla, která zákon o obchodních korporacích upravuje v&nbsp;rámci koncernového práva.</p> <p>Nejen v&nbsp;této souvislosti také často města, jako jediní společníci, řeší, jak nejefektivněji vlastnímu s.r.o. poskytnout majetek – a to i z&nbsp;hlediska daňového a účetního.</p> <p>I v&nbsp;těchto otázkách našim klientům poskytujeme odborné právní poradenství a konzultace včetně přípravy potřebných dokumentů.</p>
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti