Pro našeho dlouholetého klienta řešíme případ, kdy „opoziční“ zastupitel obce začal využívat svého práva na informace a v neobvyklém měřítku směřoval na obec žádosti o poskytnutí informací – dokumentů, listin a písemností, a to i za několik let zpětně. Právo zastupitele na informace vyplývá ze zákona o obcích a teorie dovozuje, že jde o právo širší než dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pokud se týká informací, které souvisí s výkonem funkce zastupitele. Tento pojem „souvisí s výkonem funkce zastupitele“ je třeba vykládat spíše ve prospěch poskytnutí informací. Dále pak, jestliže zastupitel spojí svou žádost o informace s odkazem na postup dle zákona č. 106/1999 Sb., pak dle metodického materiálu Ministerstva vnitra platí, že je povinnost poskytnout informace v širokém rozsahu (jak souvisí s výkonem funkce zastupitele), ale v přísnějších lhůtách stanovených zákonem č. 106/1999 Sb. Zastupitel má právo na poskytnutí informací bez požadování úplaty. Právě toto však naráží na problém, neboť v případě iracionálních, až šikanózních žádostí znamená, že by došlo k paralýze obecního úřadu. V konkrétním případě byla doba potřebná pro zpracování žádosti, zahrnující analýzu, kopie a skenování tisíců listin, spočítána na takřka měsíční úvazek jednoho administrativního pracovníka. Zde se již dle našeho názoru nejedná o výkon práva, nýbrž jeho zneužití, a proto je třeba žádat úplatu za nadměrné vyhledání informací a související náklady, či se poskytnutí informací bránit legální cestou. V opačném případě může dojít k paralýze obecního úřadu a vynakládání desítek tisíc korun za kopírování informací zastupiteli, který odmítá obdržet informace cestou nahlédnutí a trvá na jejich písemném poskytnutí.
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti