Ze strany jedné z našich klientských obcí se nám dostalo žádosti o posouzení zásahu jednoho z místních občanů, který se bez jakékoliv konzultace s obcí jal na vlastní pěst „úpravy“ povrchu účelové komunikace (obecní), po které společně s ním denně jezdili ostatní občané, pro které tato pozemní komunikace byla jediným spojením s jejich domovy. Tento zásah místního občana, jenž byl původně patrně veden dobrým úmyslem, nakonec způsobil podstatné zhoršení sjízdnosti účelové komunikace.

Takto popsaná situace měla z hlediska správního práva dvě roviny, které se vzájemně překrývají a doplňují. Prvá z nich je v rovině stavebního práva. Dle stavebního zákona se terénní úpravou mimo jiné rozumí zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry. Takové terénní úpravy však vyžadují rozhodnutí o změně využití území. Kdo tedy tyto terénní práce provede bez toho, aniž by s nimi stavební úřad souhlasil či přímo vydal rozhodnutí o změně využití území, dopustí se přestupku, za který mu hrozí pokuta až ve výši 200 000,- Kč.

Druhá rovina se vztahuje k samotné podstatě účelové komunikace a možnému omezení jejího obecního užívání v režimu zákona o pozemních komunikacích. Zásah byl proveden na veřejně přístupné účelové komunikaci, která (sic v omezené míře) požívá obdobné ochrany jako ostatní kategorie pozemních komunikací – dálnice, silnice, místní komunikace. Není tak samozřejmě možné do její podstaty zasahovat, aniž by k tomu byl dán zákonný důvod. Osoba, která bez povolení omezí obecné užívání pozemní komunikace, se tak dopustí přestupku, za který ji hrozí pokuta až ve výši 500 000,- Kč. Současně platí, že pokud někdo poškodí veřejně přístupnou účelovou komunikaci bez vozovky takovým způsobem, že znemožní její obecné užívání, spáchá přestupek, za který mu hrozí pokuta až ve výši 200 000,- Kč.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti