Jeden z našich klientů se na nás obrátil se žádostí o posouzení, jak má postupovat v případě, kdy v rámci plnění veřejné zakázky zjistil, že namísto autorizované osoby, kterou mj. vybraný dodavatel prokazoval splnění profesní způsobilosti technického dozoru stavebníka (TDS), se na stavebních pracích podílí jiná osoba, která požadovanou autorizací nedisponuje, ačkoli zadávací dokumentace jasně stanovila požadavek, že nositelem autorizace musí být osoba, která bude činnost TDS skutečně vykonávat.  

I přes to, že byla smlouva uzavřena v návaznosti na provedené zadávací řízení, na řešení tohoto problému jednotlivá ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek dopadat nebudou, neboť uzavřením smlouvy je zadávací řízení ukončeno. V posuzovaném případě se vybraný dodavatel-zhotovitel dopouští porušení smluvního závazku, jakož i porušení autorizačního a stavebního zákona.  

V tomto směru jsme proto našemu klientovi, po prostudování uzavřené smlouvy o dílo, navrhli nejvhodnější řešení, které spočívalo (s ohledem na znění této smlouvy) v sepsání a odeslání výzvy zhotoviteli a uplatnění smluvní pokuty, přičemž v krajním případě (pakliže zhotovitel nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu) bude objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy i odstoupit, neboť intenzita tohoto porušení naplňuje definici hrubého porušení smluvního závazku. 

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti