Jedna za našich klientských obcí se na nás obrátila s dotazem, kdo může převzít bankovní účet a dispoziční práva z dědictví ve prospěch opatrovance, pokud je veřejným opatrovníkem obec.

Současná právní úprava bohužel jednoznačná pravidla pro nakládání obcí jako veřejných opatrovníků s finančními prostředky opatrovanců neobsahuje. Metodické materiály v praxi uvádí v zásadě dvě varianty - první variantou je zřízení samostatného bankovního účtu přímo na jméno opatrovance. Dispoziční práva pak budou svědčit opatrovníkovi, fakticky přímo jednomu z jeho zaměstnanců. Toto řešení se vyznačuje především transparentností vedení takového účtu a větším zapojení opatrovance při jeho správě (v takovém případě je možné opatrovanci udělit platební kartu s limitem, opatrovanec může do internetového bankovnictví snadno nahlížet, apod.). Takový účet je také možné opatrovanci „přenechat“ v případě, kdy dojde k navrácení jeho svéprávnosti. V případě samostatného účtu je však nevýhodou jeho vázanost na konkrétní osobu v rámci obecního úřadu, neboť banky nereflektují existenci veřejného opatrovnictví do té míry, aby dispoziční práva umožnily samotné obci, která by je nadále vykonávala skrze své pověřené zaměstnance. Bude tak vždy záležet na konkrétních pravidlech a přístupu jednotlivých bank či spořitelen.

Jako další variantu správy finančních prostředků lze zmínit zřízení speciálního, „opatrovnického“ účtu na jméno obce, který bude obsahovat jednotlivé depozitní podúčty pro konkrétní opatrovance. Tato varianta není i přes své hojné rozšíření doporučovaná, neboť opatrovanec nemá o svých financích takový přehled jako u svého vlastního účtu. V případě skončení opatrovnictví může navíc nastat problém s výplatou finančních částek, typicky důchodů, které změny v účtech reflektují až v řádech měsíců. Jestliže tedy obec zvolí variantu správy financí na obecním účtu, je z hlediska ministerstva žádoucí, aby obce disponovaly propracovaným systémem kontroly takového hospodaření.

V případě převzetí zděděných finančních prostředků má tak obec na výběr z několika možností. První  z nich je zděděný bankovní účet zrušit a finanční prostředky převést na účet obce, popř. opatrovance. Nadále je možné uvažovat o zřízení dispozičních práv ke zděděnému účtu konkrétnímu zaměstnanci (zaměstnancům) obce. Takovou variantu lze doporučit u účtů, kde jsou finanční prostředky opatrovance výhodně úročeny či jinak trvale zhodnocovány.

Při volbě konkrétního modelu by však obce měly mít na paměti hledisko dobré správy, transparentnosti a případnou možnost zastupitelnosti svých zaměstnanců. Určujícími hledisky budou též jednotlivé okolnosti opatrovance, zejména šance opatrovance získat zpět svou plnou svéprávnost.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti