Nejvíce zmiňovanou změnou v rámci této novely je zavedení nové skutkové podstaty, kterou může osoba naplnit tím, že vnese na organizované sportovní utkání pyrotechnický výrobek nebo v místě takového utkání, cestou na takové utkání anebo cestou zpět z takového utkání pyrotechnický výrobek použije. Řadu změn však doznal i zákon o odpovědnosti za přestupky, kde pro obce stěžejní změnou je bezesporu zmírnění kvalifikačních předpokladů pro oprávněné úřední osoby – namísto ukončeného bakalářského vysokoškolského studia postačuje složení zkoušky odborné způsobilosti u Ministerstva vnitra nebo jím zřízené státní příspěvkové organizace. Kromě toho tyto požadavky bude oprávněná úřední osoba splnit do 18 měsíců ode dne, kdy začala provádět úkony správního orgánu v řízení o přestupku.

Dále se zrušuje povinnost zpracovávat přehled přestupků. Novela si klade za cíl i zamezení obstrukčním praktikám a zneužívání práva ze strany obecných zmocněnců (typicky pojištění proti pokutám), a to tím, že správní orgán bude oprávněn obecného zmocněnce, který zastupuje účastníky řízení opakovaně, rozhodnout o nepřipuštění zastoupení, nejde-li o advokáta nebo jinou osobu poskytující právní služby soustavně a za úplatu podle jiného zákona. Do působnosti obecních úřadů bude nově spadat i projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě spáchaných porušením povinnosti stanovené v nařízení obce nebo kraje.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti