Obce mohou nově reagovat na dopady pandemie koronaviru a osvobodit poplatníky od daně z nemovitých věcí vydáním obecně závazné vyhlášky. Obce mohly doposud obecně závaznou vyhláškou osvobodit dotčené nemovité věci od daně z nemovitých věcí v případě živelní pohromy. To se týkalo především povodní. V reakci na celosvětovou pandemii onemocnění COVID-19 byla zákonem č. 299/2020 Sb., rozšířena působnost možného osvobození na mimořádné události v obecném slova smyslu tak, aby byly pokryty i jiné situace, např. právě propuknutí pandemie, vyhlášení nouzového stavu apod. Novela nabyla účinnosti 1. 7. 2020. Osvobození lze vztáhnout na všechny nemovité věci na celém území obce, všechny nemovité věci dotčené mimořádnou událostí nebo jednotlivé nemovité věci dotčené mimořádnou událostí. Poplatníky lze osvobodit až na 5 let.
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti