Dne 1. 7. 2022 vstoupila v účinnost novela zákona o střetu zájmů (tedy zákona č. 159/2006 Sb.), která s sebou přinesla i úpravu přístupu k informacím o veřejných funkcionářích.

Jedná se o minimalistickou, nicméně pro představitele obcí a měst poměrně podstatnou novelizaci, neboť dochází k zúžení osobní působnosti zákona. Nově jsou totiž z působnosti zákona o střetu zájmů vyjmuti místostarostové obcí vykonávajících přenesenou působnost v základním rozsahu (tzv. jedničkových obcí) a členové rady těchto obcí a obcí s pověřeným obecním úřadem (tzv. dvojkových obcí), nebyli-li tito funkcionáři pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni.

Novela rovněž výslovně vyjímá z kategorie veřejných funkcionářů členy statutárního orgánu, člena řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení.

Rozsah zveřejňovaných údajů u „zbylých“ veřejných funkcionářů zůstává i po novelizaci zachován.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti