Ústavní soud se ve svém nálezu ze dne 27. 7. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 7/21, zabýval obecně závaznou vyhláškou města o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejně přístupných místech (dále jen „OZV“) a zrušil dvě slova v této OZV. Jak již název napovídá, OZV stanovovala zákaz konzumace alkoholických nápojů na vyjmenovaných veřejně přístupných místech v daném městě a rovněž stanovovala výjimky z tohoto zákazu, např. že se zákaz nevztahuje na dny 31. 12. a 1. 1. každého roku, na dny konání tradiční akce, na akce pořádané městem nebo se souhlasem města a na restaurační zahrádky.

Právě část věnovaná akcím pořádaným městem byla v rámci OZV Ústavním soudem zrušena, jelikož zakládá nedůvodnou nerovnost mezi městem a jinými potenciálními organizátory akcí, aniž by pro to existoval legitimní důvod.

Ústavní soud se zabýval i výjimkou pro akce pořádané se souhlasem města. To má nepochybně přesah i do jiných obecně závazných vyhlášek – typicky zákaz pyrotechniky, omezení doby nočního klidu apod. kdy celá řada obcí stanovuje výjimku v té podobě, že platí pro akce předem ohlášené a se souhlasem rady či zastupitelstva obce, tedy jakéhosi veřejnoprávního povolení. Takový přístup však není podle Ústavního soudu přípustný. Ústavní soud totiž ve svém nálezu uvedl: „Vhodné je dodat, že obce zásadně nejsou limitovány v tom, aby problematiku, jejíž úpravu mohou provést obecně závaznou vyhláškou, provedly tak, že určitou činnost jedním ustanovením vyhlášky celkově zakážou a v navazujících ustanoveních z tohoto zákazu zakotví výjimky. Výjimky (stejně jako samotný zákaz) však musí formulovat jako přímo použitelné obecné pravidlo chování (např. jako je tomu v čl. 2 odst. 1 napadené vyhlášky, podle nějž se zákaz konzumace a podávání alkoholu nevztahuje v každém roce na 31. prosince a 1. ledna). Výjimky naopak nelze formulovat tak, že jsou stanoveny na základě zákonem neupraveného veřejnoprávního povolení udělovaného obcí ad hoc pro jednotlivé případy.“

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti