Nález Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2021, sp. zn. III. ÚS 3339/20 má dopad především na povinné subjekty, které by měly usilovat o to, aby bylo žadatelům o informace maximální možnou měrou vyhověno a nikoliv, aby za každou cenu hledal důvody, jak vyhovění žádosti o informace zabránit.

V řešeném případě si žadatel podal žádost o informace Policejnímu prezidiu, a to o seznam údajů o všech trestných činech evidovaných za posledních pět let, kdy po několika procesních úkonech dospěl povinný subjekt k tomu, že vyřízení žádosti bude spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací a stanovil tak úhradu ve výši 25 827 649 Kč. Podle Ústavního soudu by však z hlediska požadavků čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod by mělo být dbáno na přezkoumatelnost odůvodnění stanovení úhrady za poskytnutí informací nejen co do její výše, ale i účelnosti a racionality. 

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti