V Nejvyšším soudem řešené věci (pod sp. zn. 25 Cdo 15/2021) město zveřejnilo záměr pronájmu obecního nemovitého majetku a jednalo s předkladatelem vítězné nabídky o podobě nájemní smlouvy. Jednání se však vlekla a posléze došlo i k obměně radních a k vypsání nového výběrového řízení na nájemce, kam se sice původně vybraný subjekt přihlásil, avšak byl vybrán jiný zájemce. Původně vybraný nájemce se pak domáhal náhrady škody z titulu předsmluvní odpovědnosti.

Dle názoru soudu je nezbytné, aby druhá smluvní strana reflektovala povinnosti, které jsou obcím dávány mj. zákonem o obcích, tj. zveřejnění záměru, projednání věci v příslušném orgánu a přijetí usnesení tímto orgánem.

Důležité je však zmínit, že probíhají-li smluvní jednání způsobem vyhovujícím zákonu o obcích a vyslovení souhlasu se smlouvou lze mít za očekávatelné i z pohledu příslušných orgánů obce, pak není důvodu slevovat z ochrany druhé smluvní strany a upírat jí důvodné očekávání uzavření smlouvy, a to ani s ohledem na obměnu osob v orgánech obce v návaznosti na komunální volby.

Obměna členů v příslušných orgánech obce je pak vnitřní záležitostí obce, avšak bez dalšího nezakládá podle soudu spravedlivý důvod pro ukončení procesu uzavírání smlouvy (tzv. kontraktačního procesu) ve smyslu § 1729 odst. 1 občanského zákoníku.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti