Médii prolétla zpráva o novele daňových zákonů, přičemž světla reflektorů mířila na problematiku paušální daně a navýšení limitu pro plátcovství DPH. Pro obce, které mezi lety 1995 a 2007 získaly dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím programu podporujícího výstavbu nájemních bytů a technické infrastruktury nebo ze Státního fondu rozvoje bydlení, zároveň vystavěly bytové domy (zpravidla ve spolupráci s bytovými družstvy) je však důležitá jiná a dlouho očekávaná změna.

Ve zmíněných letech byly domy vybudovány a pronajaty s tím, že nemohly být po dobu vázanosti (zpravidla 20 let) převedeny, avšak po uplynutí této vázací doby byla obec povinna svůj spoluvlastnický podíl na těchto nemovitostech převést, a to buď bezúplatně, nebo za symbolickou kupní cenu. Odhlédneme-li od již několikrát řešené problematiky platnosti těchto historických závazků, nejzásadnějším úskalím bylo, že v případě bezúplatného převodu, tento převod podléhal dani z příjmů (fyzických či právnických osob), která mohla představovat i několik stovek tisíc korun. Nově je však v zákoně doplněno osvobození těchto bezúplatných příjmů, a to jak ve vztahu k fyzickým, tak k právnickým osobám (nabývá-li spoluvlastnický podíl obce například bytové družstvo). Osvobození se však vztahuje pouze na první převod po uplynutí této doby. Dlužno podotknout, že přechodné ustanovení působí retroaktivně, tj. i na převody provedené přede dnem nabytí účinnosti zmíněné novely. 

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti