<p>Na naši kancelář se obrátili klienti, kteří vlastní výrobní závody ve větším průmyslovém areálu, protože příjezdové komunikace v areálu jsou ve vlastnictví třetí osoby, která účelově a úmyslně blokuje průjezd po této komunikaci, ačkoliv jde o veřejnou účelovou komunikaci.</p> <p>K blokování dochází formou přímého umísťování pevných překážek na pozemní komunikaci, tak i formou umísťování nepojízdných vozidel či jejich torz, aby se průjezd po komunikaci znesnadnil a pro některé typy vozidel zcela znemožnil. Příslušný silniční správní úřad přitom vede řízení o odstranění pevných překážek již řadu měsíců, ale bez jakéhokoliv výsledku, neboť vlastník pozemku tvrdí, že není vlastníkem pevných překážek a tyto nelze bez těžké mechanizace odstranit.</p> <p>Nezbylo nám, než podat podnět k&nbsp;přijetí opatření proti nečinnosti na nadřízený správní orgán spolu s&nbsp;návrhem na vydání předběžného opatření, a totéž učinit v&nbsp;rámci ochrany soukromých práv vlastníků nemovitostí též v&nbsp;rámci soudního řízení. Na případu se však ukazuje, že problematika umisťování pevných překážek není v&nbsp;našem právním řádu dostatečně vyřešena, respektive že teorie v&nbsp;praxi naráží na neochotu správních orgánů nařizovat ba dokonce vymáhat odstraňování nepovolených překážek či drobných staveb, umístěných na důležitých veřejných komunikacích. Poškozeným pak nezbývá, než se obracet na soudy, kdy však zpravidla ochrana přichází pozdě</p>
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti