V poslední době se na nás klienti stále více obrací ve věci procesu umístnění větrné elektrárny, zejména pak v návaznosti na zákon Lex OZE I., jakož i zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a stavební zákon, přičemž jejich otázky často směřují na možnosti obrany obce proti takovému záměru.
Procesu posuzování vlivů na životní prostředí podléhají stavby takových větrných elektráren, u nichž tak rozhodne věcně a místně příslušný krajský úřad v rámci zjišťovacího řízení, přičemž zjišťovacímu řízení podléhají pouze takové větrné elektrárny, jejichž stožár je vyšší než 50 m. V případě, kdy krajský úřad dospěje k závěru, že záměr stavby větrné elektrárny nebude podléhat posuzování vlivů na životní prostředí, mají dotčené územní samosprávné celky právo podat proti takovému rozhodnutí odvolání, a to k Ministerstvu životního prostředí. Za situace, kdy krajský úřad naopak konstatuje, že záměr stavby větrné elektrárny podléhá posuzování vlivů na životní prostředí, vyzve oznamovatele záměru ke zpracování dokumentace, ke které se můžou vyjádřit i dotčené územní samosprávné celky. Závěrem celého procesu posuzování vlivů na životní prostředí je vydání závazného stanoviska, které je závazné pro následující řízení (typicky územní řízení před stavebním úřadem).
Ačkoliv právní úprava neumožňuje závazné stanovisko samostatně napadnout opravnými prostředky, je možné se domoci jeho přezkumu v rámci řízení o odvolání proti rozhodnutí, které bylo na jeho podkladě vydáno. Jak je patrno, tak řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí skýtá několik možností, jak se mohou dotčené územní samosprávné celky proti záměru stavby větrné elektrárny účinně bránit, proto řešíte-li stejnou záležitost, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti